Вітаємо Вас на сайті Консалтингової компанії «ЕКСПЕРТ»!

Нашою спеціалізацією є податковий консалтинг - комплекс професійних послуг, спрямованих на побудову ефективної моделі оподаткування компанії з урахуванням особливостей її господарської діяльності.

Як вид діяльності, податковий консалтинг включає в себе розробку оптимальних, відповідаючих вимогам Клієнта напрямків і інструментів податкової політики з наступним застосуванням їх на практиці, забезпечення поточної діяльності Клієнта, у т.ч. шляхом надання консультацій в он-лайн режимі, захист інтересів компанії, а також прогнозування впливу змін у податковому й іншому законодавстві на оподаткування компанії. Представниками цього виду діяльності є податкові консультанти.

При вирішенні поточних або стратегічних податкових задач Клієнти самостійно визначають ступінь взаємодії з зовнішніми консультантами, це можуть бути як разові консультації, оцінка податкових наслідків при плануванні угоди або нової діяльності, так і комплексне податкове обслуговування.

Сьогодні податкові консультанти здобувають особливу популярність і у фізичних осіб. У громадян з'явилася можливість одержання у фахівців професійної допомоги і консультацій: з оподатковування доходів, отриманих як на території України, так і за її межами; з планування угод з рухомим і нерухомим майном; щодо податків стосовно володіння майном.

Податковий консалтинг став уже правилом хорошого тону при веденні будь-якої серйозної справи. Як виявилося, податки можна і потрібно платити. Вам потрібно лише вибрати консультантів, які допоможуть зробити це найбільш ефективно!