Середньомісячна винагорода для цілей Дія Сіті

З якої суми має розраховуватись розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам для дотримання вимог до резидента Дія Сіті: з нарахованої чи фактично виплаченої  (після утримання податків)?

Вимоги до резидента Дія Сіті встановлені у ст. 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. № 1667-IX (далі – Закон № 1667).

Однією з таких вимог є розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, який починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця повинен становити не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця (п. 2 частини 1 ст. 5 Закону № 1667).

Порядок розрахунку цього критерію наведено у п. 12 частини 1 ст. 1 Закону № 1667, в якому зазначено, що розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам – це сума, що розраховується шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди (заробітної плати) (до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів), здійснених юридичною особою працівникам та гіг-спеціалістам у відповідному календарному місяці, на загальну кількість працівників та гіг-спеціалістів, яким здійснювалися такі виплати.

Також у частині 1 ст. 19 Закону № 1667 встановлюється, що за виконані протягом місяця роботи (надані послуги) гіг-спеціалісту виплачується винагорода у розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з урахуванням положень цього Закону. Розмір винагороди за гіг-контрактом може встановлюватися за період або розраховуватися залежно від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) чи кількості часу, витраченого на їх виконання (надання).

Таким чином, розмір винагороди, порядок його визначення та строки виплати визначаються у гіг-контракті. Саме така нарахована за відповідний місяць сума (до утримання ПДФО та військового збору) має враховуватись для цілей визначення дотримання цієї вимоги до резидента Дія Сіті.

Додатково звернемо увагу, що утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору із суми винагороди фізичної особи (тобто, за її рахунок) є обов’язком резидента Дія Сіті як податкового агента (пп. 168.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI). Разом з тим, виконання цього обов’язку по утриманню і перерахуванню податків до бюджету не змінює розмір винагороди, передбачений гіг-контрактом.

Варто зазначити, що підтверджує вищезазначене також Міністерство цифрової трансформації України, яке у листі від 20.02.2023 р. № 1/11-5-У-385-23-258-2023 зробила такий висновок:

«Таким чином, в силу вищезазначеної норми Кодексу утримання податку з доходів фізичних осіб та його перерахування до бюджету здійснюється в будь-якому разі та не залежить від факту виплати/невиплати такого доходу податковим агентом на користь платника податку, отже, відповідає основним засадам податкового законодавства України та, зокрема, забезпечує надходження до бюджету в умовах війни. …

Отже, при визначенні розрахунку середньої місячної винагороди працівників та гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті враховуватиметься сума виплат у вигляді винагороди та заробітної плати працівникам (в тому числі, які працюють за сумісництвом) та гіг-спеціалістам, що здійснені резидентом Дія Сіті у відповідному календарному місяці. Разом з тим, з урахуванням вищевикладеного вважаємо, що факт нарахування резидентом Дія Сіті доходу у вигляді винагороди (заробітної плати) на користь працівника та гіг-спеціаліста у встановленому відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону № 1667-IX розмірі, а також утримання ним податку з такого доходу та його подальше перерахування до бюджету може вважатись належним підтвердженням дотримання таким резидентом Дія Сіті відповідної вимоги Закону № 1667-IX».

Аналогічної позиції дотримується також ДПСУ, яка в індивідуальній податковій консультації від 06.11.2023 р. № 3994/ІПК/99-00-24-03-03-06 зазначена:

«Тобто середньомісячну винагороду працівників та гіг-спеціалістів обчислюють виходячи із суми нарахованої на користь указаних осіб винагороди (заробітної плати) за відповідний місяць, з якої сплачено податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у строки, установлені Кодексом (саме нараховану (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військовий збір), а не фактично виплачену (за мінусом податку на доходи фізичних осіб та військового збору) винагороду порівнюють з еквівалентом 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, установленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця)».

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»