абонентське_обслуговування

Абонентське обслуговування

Ми готові надати Вам якісне абонентське обслуговування з питань оподаткування та бухгалтерського обліку:

  • з урахуванням специфіки Вашої діяльності;
  • у повній відповідності до вимог податкового законодавства;
  • з відображенням позиції провідних відомств;
  • з урахуванням судової практики, що склалася по Вашому питанню;
  • із зазначенням можливих податкових ризиків.

Абонентська форма консультаційного обслуговування користується популярністю у наших Клієнтів, адже вона дозволяє глибше розуміти бізнес і потреби Клієнта, спрощує взаємодію сторін, документообіг і порядок розрахунків.

Більш того, така форма консультування істотно знижує вартість обслуговування, завдяки застосуванню пільгових розцінок, що робить її доступною практично для будь-якої компанії. Важливим елементом абонентської системи є фіксована щомісячна вартість.

Ви, як Клієнт, фактично у режимі онлайн отримаєте відповіді на свої питання, інформацію про вимоги податкового законодавства, що дозволить оперативно приймати рішення щодо вибору типу договору, порядку обчислення податку по конкретній операції, запобігати або вчасно усувати порушення, пов’язані з неправильним обчисленням, несвоєчасною сплатою податків, планувати угоди з урахуванням податкових наслідків.

Ми не пропонуємо типових рішень, а враховуємо всі побажання Клієнта, а також особливості його бізнесу. У результаті Ви одержите впевненість у правильності вчинених дій і в податковій безпеці Вашого бізнесу.

абонентське_обслуговування

Абонентское обслуживание

Мы готовы предоставить Вам качественное абонентское обслуживание по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета:

  • с учетом специфики Вашей деятельности;
  • в полном соответствии с требованиями налогового законодательства;
  • с отображением позиции ведущих ведомств;
  • с учетом судебной практики, сложившейся по Вашему вопросу;
  • с указанием возможных налоговых рисков.

Абонентская форма консультационного обслуживания пользуется популярностью у наших Клиентов, ведь она позволяет глубже понимать бизнес и потребности Клиента, упрощает взаимодействие сторон, документооборот и порядок расчетов.

Более того, такая форма консультирования существенно снижает стоимость обслуживания, благодаря применению льготных расценок, что делает ее доступной практически для любой компании. Важным элементом абонентской системы является фиксированная ежемесячная стоимость.

Вы, как Клиент, фактически в режиме онлайн получите ответы на свои вопросы, информацию о требованиях налогового законодательства, что позволит оперативно принимать решения по выбору типа договора, порядка исчисления налога по конкретной сделке, предотвращать или вовремя устранять нарушения, связанные с неправильным исчислением, несвоевременной уплатой налогов, планировать сделки с учетом налоговых последствий.

Мы не предлагаем типовых решений, а учитываем все пожелания Клиента, а также особенности его бизнеса. В результате Вы получите уверенность в правильности совершенных действий и в налоговой безопасности Вашего бизнеса.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата