Податкові консультації

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» пропонує скористатися послугами висококваліфікованих податкових консультантів і своїм великим досвідом, що дозволить Вам уникнути багатьох проблем з фіскальними органами, а якщо вони і виникли – швидко та ефективно їх вирішити.

В рамках надання консультацій з питань оподаткування та обліку наші фахівці допоможуть Вам одержати:

 • роз’яснення правових актів і нормативних документів у сфері оподаткування й обліку;
 • консультації по розробці облікової політики для цілей оподаткування;
 • консультації з питань застосування норм податкового законодавства;
 • консультації з питань оптимізації податкових платежів;
 • розрахунки податкових ризиків і наслідків окремих операцій і угод;
 • планування міжнародного оподаткування, застосування положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
 • інформування про поточні зміни в податковому законодавстві;
 • відповіді на питання, пов’язані зі складанням податкової і фінансової звітності;
 • консультації з питань експортних і імпортних операцій;
 • консультації з питань, що знаходиться в сфері контролю фіскальної служби (касова дисципліна, валютний контроль тощо);
 • допомогу в отриманні індивідуальної податкової консультації, в порядку передбаченому Податковим кодексом України;
 • експертні висновки з неврегульованих законодавством або спірних питань оподаткування.

Оперативні індивідуальні податкові консультації стануть дієвою підмогою Вам чи Вашому бізнесу. Адже податкові консультації – це в буквальному значенні швидка професійна допомога.

Абонентське обслуговування

Ми готові надати Вам якісне абонентське обслуговування з питань оподаткування та бухгалтерського обліку:

 • з урахуванням специфіки Вашої діяльності;
 • у повній відповідності до вимог податкового законодавства;
 • з відображенням позиції провідних відомств;
 • з урахуванням судової практики, що склалася по Вашому питанню;
 • із зазначенням можливих податкових ризиків.

Абонентська форма консультаційного обслуговування користується популярністю у наших Клієнтів, адже вона дозволяє глибше розуміти бізнес і потреби Клієнта, спрощує взаємодію сторін, документообіг і порядок розрахунків.

Більш того, така форма консультування істотно знижує вартість обслуговування, завдяки застосуванню пільгових розцінок, що робить її доступною практично для будь-якої компанії. Важливим елементом абонентської системи є фіксована щомісячна вартість.

Ви, як Клієнт, фактично у режимі онлайн отримаєте відповіді на свої питання, інформацію про вимоги податкового законодавства, що дозволить оперативно приймати рішення щодо вибору типу договору, порядку обчислення податку по конкретній операції, запобігати або вчасно усувати порушення, пов’язані з неправильним обчисленням, несвоєчасною сплатою податків, планувати угоди з урахуванням податкових наслідків.

Ми не пропонуємо типових рішень, а враховуємо всі побажання Клієнта, а також особливості його бізнесу. У результаті Ви одержите впевненість у правильності вчинених дій і в податковій безпеці Вашого бізнесу.

Супутні юридичні послуги

Ми розуміємо, що в процесі нашої взаємодії з Клієнтом виникає необхідність надання додаткових послуг, які як входять у “своєрідне” коло нашої діяльності, так і є непрофільними для нашої команди фахівців.

Прикладами таких послуг можуть бути:

 • консультації з питань різних галузей законодавства;
 • розробка та експертиза цивільно-правових договорів;
 • юридичне супроводження зовнішньо-економічної діяльності;
 • забезпечення аутсорсингу в різноманітних сферах;
 • моніторинг законодавства з урахуванням специфіки діяльності Клієнта;
 • розробка юридичних механізмів здійснення майбутніх операцій;
 • робота з профільними проектами законів і підзаконних актів;
 • оцінка впливу на діяльність Клієнта перспективного законодавства тощо.

Наші юристи у співпраці з податковими консультантами готові максимально задовольнити потреби Клієнта. Водночас ми тісно співпрацюємо зі спеціалізованими фахівцями, зокрема, діяльність яких вимагає спеціальних дозволів – адвокатами, арбітражними керуючими, патентними повіреними, нотаріусами, оцінщиками, судовими експертами.

В роботі з нашими Клієнтами і партнерами ми пропонуємо законні, перевірені і надійні способи вирішення завдань, які засновані на застосуванні різних податкових режимів, ефективному використанні податкових преференцій, грамотній побудові структури підприємства або холдингу.

Податкові спори

Ми готові забезпечити комплексний захист платників податків, який включає декілька етапів. Максимальний результат у вигляді відсутності донарахувань і штрафів ми можемо забезпечити за умови супроводу всіх етапів захисту. Наша участь, як правило, дає значний ефект і економію Клієнту на будь-якому з перерахованих етапів.

Підготовка до податкових перевірок
Превентивні заходи, які здійснюють наші податкові консультанти, у кожному випадку мають позитивний ефект. Послуги нашої компанії дозволять Вам заощадити на запобіганні наслідків податкових помилок, а також на утриманні штату фахівців подібного профілю.

Супровід податкової перевірки
На цьому етапі наші фахівці проведуть аналіз правомірності дій і вимог фіскалів при здійсненні виїзної чи невиїзної перевірки, проінформують Клієнта про його права і законні можливості, повноваження фіскального органу, підкажуть як діяти в тій чи іншій складній ситуації, нададуть допомогу в підготовці відповідних документів і пояснень.

Аналіз акту податкової перевірки і рішень фіскального органу
Ми проведемо всебічний аналіз акту податкової перевірки і/або рішень фіскалів на предмет обґрунтованості, правомірності і можливості оспорювання. Клієнтові надається звіт про правомірність або неправомірність акту чи рішення, де, зокрема, буде відображена позиція наших фахівців про перспективи його подальшого адміністративного або судового оскарження.

Заперечення до акту податкової перевірки
На цьому важливому етапі ми здійснюємо підготовку й обґрунтування заперечень до акту податкової перевірки і представництво Клієнта при розгляді її матеріалів. У запереченнях наводиться правова аргументація з посиланнями на норми законодавства, яка підтверджує правомірність дій платника податків з доданням необхідних документів (у разі потреби), судова практика, а також роз’яснення держорганів, які підтверджують його позицію.

Оскарження рішень органів ДФС в адміністративному порядку
Стадія досудового врегулювання податкового спору має величезне значення в плані його сприятливого завершення. Тому ігнорування цієї стадії, формальний підхід до неї абсолютно невірні, а в багатьох випадках ведуть до кінцевого програшу справи вже в суді.

Судовий захист прав і законних інтересів платника податків
Захист прав і інтересів платника податків у судовому порядку є останнім етапом врегулювання податкового спору. Ми виходимо з того, що наша участь повинна розв’язувати проблеми, а не створювати додаткові.

Перехід на МСФЗ

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» надає українським підприємствам послуги з приведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідність до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми маємо спеціалістів з глибокими знаннями МСФЗ та досвідом у їх впровадженні для надання необхідної допомоги та підтримки Вашого бізнесу в розв’язанні низки потенційно складних питань застосування стандартів.

В рамках цього виду послуг ми пропонуємо наступне:

 • визначення кола міжнародних стандартів, які є суттєвими для компанії;
 • допомогу в приведенні облікової політики у відповідність до вимог МСФЗ;
 • визначення змін, які буде необхідно внести до бухгалтерського обліку, аби наблизити його до МСФЗ;
 • визначення потенційного ефекту змін на розрахунок податку на прибуток;
 • визначення потенційних суттєвих змін на те, як компанія веде бізнес;
 • побудова процесу підготовки звітності за МСФЗ в компанії.

Ми пропонуємо практичні рішення , які ґрунтуються на широких знаннях і досвіді наших фахівців, а також на розроблених нами методологіях. Розробляючи процедури, ми здійснюємо їхнє впровадження, обслуговування, моніторинг і поточний супровід.

В результаті Клієнт:

– зможе вести бухгалтерський облік з максимальним наближенням до вимог МСФЗ;

– отримає робочі процедури, шаблони та розрахунки зі складання звітності за МСФЗ;

– за участю наших податкових спеціалістів зможе оцінити вплив застосування вимог МСФЗ на податковий облік та операційну діяльність.

Податковий аудит

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» забезпечує надання послуг з податкового аудиту – незалежної перевірки відповідності вимогам податкового законодавства процедур обчислення, декларування і сплати податків Клієнтом.

Податковий аудит дозволяє Клієнту визначити та попередити потенційні податкові ризики, якісно підготуватися до перевірок з боку фіскальних та інших контролюючих органів. Він включає наступні позиції, які можуть бути реалізовані як комплексно, так і окремо:

 • загальний аналіз діючої моделі оподаткування бізнесу;
 • податкова і правова експертиза існуючої схеми господарських взаємовідносин;
 • контроль правильності визначення об’єктів і бази оподаткування, застосування ставок податків;
 • аналіз структури і динаміки податкових зобов’язань;
 • правомірність використання податкових пільг;
 • повнота виконання функцій податкового агента;
 • перевірка складання податкових декларацій;
 • визначення правильності нарахування та своєчасності сплати податків;
 • перевірка обґрунтованості застосування спеціальних податкових режимів;
 • виявлення податкових ризиків;
 • розрахунок можливих донарахувань податків, штрафів і пені.

Результати податкового аудиту допоможуть вибудувати ефективну модель оподаткування в залежності від виду діяльності Вашої компанії і привести у відповідність до цієї моделі договірну базу, внутрішні організаційні документи, елементи облікової політики і систему внутрішнього контролю.

Налоговые консультации

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» предлагает воспользоваться услугами высококвалифицированных налоговых консультантов и своим большим опытом, что позволит Вам избежать многих проблем с фискальными органами, а если они и возникли – быстро и эффективно их решить.

В рамках предоставления консультаций по вопросам налогообложения и учета наши специалисты помогут Вам получить:

 • разъяснения правовых актов и нормативных документов в сфере налогообложения и учета;
 • консультации по разработке учетной политики для целей налогообложения;
 • консультации по вопросам применения норм налогового законодательства;
 • консультации по вопросам оптимизации налоговых платежей;
 • расчеты налоговых рисков и последствий отдельных операций и сделок;
 • планирование международного налогообложения, применения положений конвенций об избежании двойного налогообложения;
 • информирование о текущих изменениях в налоговом законодательстве;
 • ответы на вопросы, связанные с составлением налоговой и финансовой отчетности;
 • консультации по вопросам экспортных и импортных операций;
 • консультации по вопросам, находящимся в сфере контроля фискальной службы (кассовая дисциплина, валютный контроль и т.д.);
 • помощь в получении индивидуальной налоговой консультации, в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Украины;
 • экспертные заключения по неурегулированным законодательством или спорным вопросам налогообложения.

Оперативные индивидуальные налоговые консультации станут действенным подспорьем Вам или Вашему бизнесу. Ведь налоговые консультации – это в буквальном смысле скорая профессиональная помощь.

Абонентское обслуживание

Мы готовы предоставить Вам качественное абонентское обслуживание по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета:

 • с учетом специфики Вашей деятельности;
 • в полном соответствии с требованиями налогового законодательства;
 • с отображением позиции ведущих ведомств;
 • с учетом судебной практики, сложившейся по Вашему вопросу;
 • с указанием возможных налоговых рисков.

Абонентская форма консультационного обслуживания пользуется популярностью у наших Клиентов, ведь она позволяет глубже понимать бизнес и потребности Клиента, упрощает взаимодействие сторон, документооборот и порядок расчетов.

Более того, такая форма консультирования существенно снижает стоимость обслуживания, благодаря применению льготных расценок, что делает ее доступной практически для любой компании. Важным элементом абонентской системы является фиксированная ежемесячная стоимость.

Вы, как Клиент, фактически в режиме онлайн получите ответы на свои вопросы, информацию о требованиях налогового законодательства, что позволит оперативно принимать решения по выбору типа договора, порядка исчисления налога по конкретной сделке, предотвращать или вовремя устранять нарушения, связанные с неправильным исчислением, несвоевременной уплатой налогов, планировать сделки с учетом налоговых последствий.

Мы не предлагаем типовых решений, а учитываем все пожелания Клиента, а также особенности его бизнеса. В результате Вы получите уверенность в правильности совершенных действий и в налоговой безопасности Вашего бизнеса.

Сопутствующие юридические услуги

Мы понимаем, что в процессе нашего взаимодействия с Клиентом возникает необходимость предоставления дополнительных услуг, как входящих в “своеобразный” круг нашей деятельности, так и являющихся непрофильными для нашей команды специалистов.

Примерами таких услуг могут быть:

 • консультации по вопросам различных отраслей законодательства;
 • разработка и экспертиза гражданско-правовых договоров;
 • юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности;
 • обеспечение аутсорсинга в различных сферах;
 • мониторинг законодательства с учетом специфики деятельности Клиента;
 • разработка юридических механизмов осуществления будущих операций;
 • работа с профильными проектами законов и подзаконных актов;
 • оценка влияния на деятельность Клиента перспективного законодательства и т.п.

Наши юристы в сотрудничестве с налоговыми консультантами готовы максимально удовлетворить потребности Клиента. В то же время мы тесно сотрудничаем со специализированными специалистами, в частности, деятельность которых требует специальных разрешений – адвокатами, арбитражными управляющими, патентными поверенными, нотариусами, оценщики, судебными экспертами.

В работе с нашими Клиентами и партнерами мы предлагаем законные, проверенные и надежные способы решения задач, которые основаны на применении различных налоговых режимов, эффективном использовании налоговых преференций, грамотном построении структуры предприятия или холдинга.

Налоговые споры

Мы готовы обеспечить комплексную защиту налогоплательщиков, включающую несколько этапов. Максимальный результат в виде отсутствия доначислений и штрафов мы можем обеспечить при условии сопровождения всех этапов защиты. Наше участие, как правило, дает значительный эффект и экономию Клиенту на любом из перечисленных этапов.

Подготовка к налоговым проверкам

Превентивные меры, осуществляемые нашими налоговыми консультантами, в каждом случае имеют положительный эффект. Услуги нашей компании позволят Вам сэкономить на предотвращении последствий налоговых ошибок, а также на содержании штата специалистов подобного профиля.

Сопровождение налоговой проверки

На этом этапе наши специалисты проведут анализ правомерности действий и требований фискалов при осуществлении выездной или невыездной проверки, проинформируют клиента о его правах и законные возможности, полномочия фискального органа, подскажут как действовать в той или иной сложной ситуации, окажут помощь в подготовке соответствующих документов и пояснений.

Анализ акта налоговой проверки и решений фискального органа

Мы проведем всесторонний анализ акта налоговой проверки и/или решений фискалов на предмет обоснованности, правомерности и возможности оспаривания. Клиенту представляется отчет о правомерности или неправомерности акта или решения, где, в частности, будет отражена позиция наших специалистов о перспективах его дальнейшего административного или судебного обжалования.

Возражения к акту налоговой проверки

На этом важном этапе мы осуществляем подготовку и обоснование возражений к акту налоговой проверки и представительство Клиента при рассмотрении ее материалов. В возражениях приводится правовая аргументация со ссылками на нормы законодательства, которая подтверждает правомерность действий налогоплательщика с приложением необходимых документов (в случае необходимости), судебная практика, а также разъяснения госорганов, которые подтверждают его позицию.

Обжалование решений органов ГФС в административном порядке

Стадия досудебного урегулирования налогового спора имеет огромное значение в плане его благоприятного завершения. Поэтому игнорирование этой стадии, формальный подход к ней совершенно неверны, а во многих случаях ведут к конечному проигрышу дела уже в суде.

Судебная защита прав и законных интересов налогоплательщика

Защита прав и интересов налогоплательщика в судебном порядке является последним этапом урегулирования налогового спора. Мы исходим из того, что наше участие должно решать проблемы, а не создавать дополнительные.

Переход на МСФО

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» предоставляет украинским предприятиям услуги по приведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Мы имеем специалистов с глубокими знаниями МСФО и опытом в их внедрении для оказания необходимой помощи и поддержки Вашего бизнеса в решении ряда потенциально сложных вопросов применения стандартов.

В рамках этого вида услуг мы предлагаем следующее:

 • определение круга международных стандартов, которые являются существенными для компании;
 • помощь в приведении учетной политики в соответствие с требованиями МСФО;
 • определение изменений, которые будет необходимо внести в бухгалтерский учет, чтобы приблизить его к МСФО;
 • определение потенциального эффекта изменений на расчет налога на прибыль;
 • определение потенциальных существенных изменений в то, как компания ведет бизнес;
 • построение процесса подготовки отчетности по МСФО в компании.

Мы предлагаем практические решения, основанные на широких знаниях и опыте наших специалистов, а также на разработанных нами методологиях. Разрабатывая процедуры, мы осуществляем их внедрение, обслуживание, мониторинг и текущее сопровождение.

В результате Клиент:

 • сможет вести бухгалтерский учет с максимальным приближением к требованиям МСФО;
 • получит рабочие процедуры, шаблоны и расчеты по составлению отчетности по МСФО;
 • с участием наших налоговых специалистов сможет оценить влияние применения требований МСФО на налоговый учет и операционную деятельность.

Налоговый аудит

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» обеспечивает предоставление услуг по налоговому аудиту – независимой проверке соответствия требованиям налогового законодательства процедур исчисления, декларирования и уплаты налогов Клиентом.

Налоговый аудит позволяет Клиенту определить и предупредить потенциальные налоговые риски, качественно подготовиться к проверкам со стороны фискальных и других контролирующих органов. Он включает следующие позиции, которые могут быть реализованы как комплексно, так и отдельно:

 • общий анализ действующей модели налогообложения бизнеса;
 • налоговая и правовая экспертиза существующей схемы хозяйственных взаимоотношений;
 • контроль правильности определения объектов и базы налогообложения, применения ставок налогов;
 • анализ структуры и динамики налоговых обязательств;
 • правомерность использования налоговых льгот;
 • полнота выполнения функций налогового агента;
 • проверка составления налоговых деклараций;
 • определение правильности начисления и своевременности уплаты налогов;
 • проверка обоснованности применения специальных налоговых режимов;
 • выявление налоговых рисков;
 • расчет возможных доначислений налогов, штрафов и пени.

Результаты налогового аудита помогут выстроить эффективную модель налогообложения в зависимости от вида деятельности Вашей компании и привести в соответствие с этой моделью договорную базу, внутренние организационные документы, элементы учетной политики и систему внутреннего контроля.