Звіт про виплачені нерезиденту доходи й утриманий податок єдинником третьої групи

Податкові штрафи і коригування на різниці

 

За який податковий період (квартал чи рік) треба подавати звіт про виплачені нерезиденту доходи й утриманий податок, якщо виплачує їх юридична особа – платник єдиного податку третьої групи?

Насамперед нагадаємо, що з 2018 року положення Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) доповнено п. 297.5 ПКУ, відповідно до якого платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента – юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та в строки, установлені розд. III ПКУ.

Отже, починаючи з 2018 року, юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи мають утримувати та перераховувати до бюджету податок із оподатковуваних доходів нерезидентів – юридичних осіб (з урахуванням норм міжнародних конвенцій).

Як зазначено в пп. 141.4.2 ПКУ, податок з оподатковуваних доходів нерезидента сплачують до бюджету під час такої виплати.

При цьому варто також нагадати положення п. 103.9 ПКУ, відповідно до якого особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана в разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, установленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Форму такого звіту затверджено наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897, а саме як таблицю 1 “Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України” додатка ПН до рядка 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Про необхідність подання форми декларації з податку на прибуток разом із додатком ПН наголошує також ДФСУ в листі від 04.01.2019 р. № 357/7/99-99-15-02-01-17, у якому пояснено зміни до цієї форми, внесені наказом МФУ від 19.10.2018 р. № 842.

Зокрема, звернуто увагу, що рядок 9 заголовної частини декларації “Особливі відмітки” доповнено категорією “платник єдиного податку”. У зазначеному полі декларації проставляють позначку платники єдиного податку, які здійснювали на користь нерезидента – юридичної особи або уповноваженої ним особи будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом.

Щодо податкового періоду (календарного кварталу чи року), за який подають декларацію з податку на прибуток і додаток ПН зазначимо таке.

Поточну позицію ДФСУ з цього питання можна знайти в роз’ясненні з категорії 108.05 розділу “Запитання – відповіді з Бази знань” ЗІР (zir.sfs.gov.ua), у якому зроблено висновок щодо необхідності поквартального подання:

“Отже, у разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу з джерелом походження з України юридичні особи – платники єдиного податку повинні утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) кварталу, півріччя, трьох кварталів та року, в залежності від періоду, у якому здійснені такі виплати, подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Декларацію та Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї”.

Такий висновок ДФСУ зроблено з посиланням на п. 294.1 ПКУ, у якому для платників єдиного податку третьої групи встановлено податковий (звітний) період – календарний квартал.

На нашу думку, така вимога ДФСУ не є однозначною. Пояснюється це тим, що згаданий вище п. 297.5 ПКУ передбачає нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі й у строки, установлені розд. III “Податок на прибуток підприємств” ПКУ.

Розділом III ПКУ передбачено, що визначення податкового періоду для платника податку здійснюють, зокрема, залежно від обсягу його доходів.

Для наочності наведемо положення п. 137.5 розд. III ПКУ, відповідно до якого річний податковий (звітний) період установлюють для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені)…;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн.

З урахуванням цього для визначення податкового (звітного) періоду, за який потрібно звітувати про виплачені доходи нерезиденту й утриманий з них податок, на нашу думку, треба керуватися п. 137.5 розд. III ПКУ, а не п. 294.1 ПКУ.

Відповідно для юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи, у яких річний дохід за попередній рік не перевищує 20 млн грн, звітним періодом для цілей подання додатка ПН до декларації з податку податок треба вважати календарний рік.

 

Олег Коваль 
Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”