Зниження ставки з податку на нерухомість у Києві

З якого періоду можливо застосувати зменшену ставку податку на нерухомість (торговий центр), передбачену Рішенням Київради від 13.07.2023 р. № 6919/6960?

Статтею 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) визначені положення щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до пп. 266.5.1 ПКУ, ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Зауважимо, що загальними нормами ПКУ передбачено принцип стабільності, який передбачає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки (пп. 4.1.9, пп. 12.3.3, пп. 12.3.4, пп. 12.4.3 ПКУ).

Але на період воєнного стану вищезгадані обмеження не діють (п. 69.34 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ), що дозволяє органам місцевого самоврядування вносити зміни протягом бюджетного року.

У Києві ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлені у Таблиці 1 до Додатку 1 до рішення Київської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» від 23.06.2011 р. № 242/5629.

Рішенням Київради від 13.07.2023 р. № 6919/6960 було внесено зміни до ставок. Зокрема, щодо торгових центрів, універмагів, магазинів (код 1230.1) цим рішенням зменшено ставку податку з 1,5 до 0,5.

Відповідно до п. 3 рішення № 242/5629 воно набирає чинності та застосовується з моменту опублікування і діє на строк до дати припинення або скасування воєнного стану та протягом шести місяців із дня припинення або скасування воєнного стану. На сайті Київради зазначена дата його публікації 18.07.2023 року.

З урахуванням цього, рішення Київради № 242/5629 має застосовуватись з 18.07.2023 року.

Зазначене підтверджується також в індивідуальних податкових консультаціях ДПСУ від 06.11.2023 р. № 3997/ІПК/99-00-04-01-04-06 та від 03.11.2023 р. № 3965/ІПК/99-00-04-01-04-06, в яких зроблено висновок, що нові ставки податку, затверджені Рішенням № 242/5629, застосовуються з дати оприлюднення Рішення.

З п. 3 рішення № 242/5629 та  висновку ДПСУ випливає, що протягом 2023 року податок на нерухомість (торгові центри) до набрання чинності цим рішенням нараховується за ставкою 1,5%, а з дати набрання чинності цим рішенням – 0,5%. При цьому ДПСУ не уточнює яким чином застосувати зміну ставки податку у липні.

Вважаємо, що можна скористатись аналогією для випадків зміни власника нерухомості. А саме, у пп. 266.8.1 ПКУ встановлюється, що у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року для попереднього власника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт, а для нового власника враховується місяць, в якому він набув права власності.

Якщо застосувати аналогічний підхід, то за липень 2023 року має застосовуватись вже нова ставка 0,5.

Для того, щоб скористатись у 2023 році зменшеним розміром податку на нерухоме майно платник має подати уточнюючий розрахунок з цього податку.

У згаданих ІПК податковий орган не пояснює порядок заповнення уточнюючого розрахунку у зв’язку із зміною ставки податку, зокрема, графи 14 «Ставка (%)» розділу І Розрахунку.

В ресурсі ЗІР ДПСУ можна знайти роз’яснення, в якому зміну ставки податку пропонується відображати двома рядками. Водночас, якщо застосувати запропонований в цьому роз’ясненні спосіб заповнення граф 22-26 уточнюючої декларації лише для другого рядка (в якому відображається нова ставка у графі 14), то це призведе до невірного підрахунку загальної суми податку.

На нашу думку, можна заповнити два рядки по одному об’єкту – окремо щодо січня-червня із застосуванням ставки 1,5% та окремо щодо липня-грудня із застосуванням ставки 0,5%.

На завершення нагадаємо, що в разі необхідності кожен платник податку має право отримати власну індивідуальну податкову консультацію, направивши до органу ДПС звернення на її отримання з відповідними запитаннями (п. 52.1 ПКУ).

Ми не виключаємо, що ДПСУ може уточнити своє бачення порядку заповнення уточнюючої декларації у зв’язку із зміною ставки податку або може висловити інше бачення щодо ставки податку за липень. В такому разі отримання власної ІПК дозволить уникнути податкових ризиків.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»