Зміна реквізитів рахунку для відшкодування ПДВ

Tax-Return

 

Порядок зміни реквізитів банківського рахунку для отримання бюджетного відшкодування ПДВ

Нагадаємо, що право платника ПДВ на отримання бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника у банку зазначено у пп. «б» п. 200.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ). Для цього повинні бути дотримані умови, наведені у цьому підпункті ПКУ.

У п. 200.7 ПКУ передбачено, що платник ПДВ, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

В разі подання заяви до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податковим органом вносяться дані, зокрема, щодо реквізитів поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування (пп. 200.7.1 ПКУ, п. 4 Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 25.01.2017 р. № 26).

Внесенню підлягають ті реквізити банківського рахунку, які самостійно зазначені платником ПДВ у відповідних полях додатку 4 «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування…» до податкової декларації з податку на додану вартість:

«Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування, визначене у податковій декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2) з податку на додану вартість за ____________ 20__ року:

а) у сумі (рядок 20.2.1)  ______________ (зазначається цифрами) просимо перерахувати на рахунок № _____________________ в установі банку __________________________ (найменування банку)».

На підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування орган Держказначейства перераховує кошти на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку (п. 200.13 ПКУ).

Якщо протягом періоду після граничного строку подання декларації з ПДВ та датою отримання суми бюджетного відшкодування ПДВ виникає необхідність в зміні реквізитів банківського рахунку, то можна скористатись положеннями п. 23 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21, відповідно до яких, у разі зміни рахунка платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, такий платник має право у складі поточної декларації з ПДВ подати заяву (Д4) (додаток 4), в якій зазначає відомості щодо змінених реквізитів рахунку платника податків, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування.

Для цього заповнюються дані після підзаголовку «Відомості щодо зміни реквізитів рахунку платника податків*» у додатку 4 до декларації з ПДВ:

«Просимо суму бюджетного відшкодування на рахунок платника податку у банку, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період ____________ 20__ року перерахувати

на рахунок № _________________ в установі банку _________________ (найменування банку)».

 

Саме цим механізмом ДПСУ пропонує користуватись платникам ПДВ, про що свідчить, зокрема, індивідуальна податкова консультація від 29.11.2021 р. № 4546/ІПК/99-00-21-03-02-06, в якій зазначено:

«У разі необхідності зміни рахунка, зазначеного в раніше поданому додатку 4, платник має право у складі декларації подати додаток 4, в якому необхідно зазначити відомості щодо змінених реквізитів рахунку платника податків в установі банку, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування та вказати відповідний звітний (податковий) період, за який платник податків декларував заяву на бюджетне відшкодування».

Таким чином, для зміни реквізитів банківського рахунку платника ПДВ, на який він бажає отримати суму бюджетного відшкодування, можна скористатись можливістю зазначити нові реквізити у додатку 4 у складі поточної декларації з ПДВ.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»