Відшкодування ПДВ за рахунок зменшення податкових зобов’язань

Tax-Return

Чи можливе відшкодування ПДВ за рахунок зменшення податкових зобов’язань при поверненні передоплати покупцю?

 

Підприємство тимчасово призупинило роботу і протягом місяця не здійснювало операцій з придбання. В цей же період було повернуто покупцю (замовнику) суму передоплати, внаслідок чого складено розрахунок коригування до податкової накладної, який покупець зареєстрував в ЄРПН. У зв’язку з цим за декларацією сформувалось від’ємне значення виключно за рахунок такого коригування. Чи може така сума ПДВ бути заявленою до відшкодування на рахунок підприємства?

 

Варто відразу зазначити, що із цього питання є позиція ДФСУ, висловлена в індивідуальній податковій консультації від 25.03.2019 р. № 1247/6/99-99-12-02-01-15/ІПК, в якій зазначається таке.

«… при поверненні постачальником передоплати за товар та коригування податкових зобов’язань з ПДВ у бік зменшення, від’ємне значення ПДВ виникає за рахунок від’ємного значення податкових зобов’язань, а не за рахунок перевищення податкового кредиту над значенням податкових зобов’язань, тому, підстав для декларування такого від’ємного значення на поточний рахунок … у платника податку немає.

Таке від’ємне значення може бути задеклароване платником податку у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, що виник за попередні звітні (податкові) періоди … в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу – до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду».

Як можна побачити, ДФСУ не бачить підстав для декларування відшкодування ПДВ, але вважає коректним перенесення такого від’ємного значення, зокрема, до складу податкового кредиту наступного періоду.

Для пояснення такої позиції варто звернутись до вимог п. 200.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до якого:

«При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу –

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду».

З положень абз. «б» п. 200.4 ПКУ вбачається, що для декларування суми відшкодування ПДВ мають одночасно дотримуватись такі вимоги:

  • сума ПДВ має бути фактично сплаченою отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України;
  • сума ПДВ не повинна перевищувати суму, обчислену за формулою відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ.

Як можна побачити, для відшкодування ПДВ вимагається сплата цієї суми постачальникам (або до Держбюджету). Повернення коштів покупцю в положеннях абз. «б» п. 200.4 ПКУ дійсно не згадується, а тому, на нашу думку, зазначена сума не повинна декларуватись до відшкодування.

З урахуванням цього в наведеній ситуації таке від’ємне значення ПДВ буде перенесено до податкового кредиту наступного періоду (абз. «в» п. 200.4 ПКУ).

При цьому в подальших періодах таке від’ємне значення зменшить податкові зобов’язання при наступних постачаннях товарів (послуг), а сформований податковий кредит з подальших операцій з придбання товарів (послуг) може декларуватись на загальних підставах, в тому числі, до відшкодування (при дотриманні умов, визначених в абз. «б» п. 200.4 ПКУ).

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»