Строк реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних

 

В яких випадках строк реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН становить 15 календарних днів з дати отримання, а в яких застосовуються загальні строки?

 

Строки реєстрації встановлені в абзацах 14-17 п. 201.10 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до яких:

«Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

  • для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
  • для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;
  • для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)».

При цьому останній з наведених вище абзаців п. 201.10 ПКУ почав діяти з 01.01.2018 року завдяки змінам, внесеним Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII. Отже, поширюється він на періоди, починаючи з січня 2018 року.

Проаналізувавши цей абзац можна дійти висновку, що спеціальний 15-денний строк застосовується до реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування при одночасному дотриманні таких вимог:

  1. Розрахунок коригування має бути складений постачальником товарів/послуг – платником ПДВ;
  2. Такий розрахунок коригування має бути складено до податкової накладної, виписаної на отримувача – платника ПДВ, який відповідно до п. 192.1 ПКУ зобов’язаний його зареєструвати;
  3. В такому розрахунку коригування передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику.

Якщо хоча б одна із таких вимог не виконуються, то має застосовуватись загальний строк реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначений абзацами 15-16 п. 201.10 ПКУ.

Наведемо приклад застосування спеціального 15-денного строку.

ТОВ «А» – платник ПДВ відвантажило отримувачу ТОВ «Б» – платнику ПДВ товари, склавши за цією першою подією податкову накладну. ТОВ «Б» частину цих товарів (які не були оплачені) повернуло ТОВ «А». На дату повернення товарів ТОВ «А» склало розрахунок коригування до податкової накладної, в якому зменшується сума компенсації в частині повернутих товарів, і відправило його ТОВ «Б».

Оскільки всі три вимоги абз. 17 п. 201.10 ПКУ виконуються, то ТОВ «Б» має зареєструвати розрахунок коригування протягом 15 календарних днів з дня його отримання від постачальника.

 

Також наведемо декілька прикладів складання розрахунків коригування, до яких мають застосовуватись загальні строки реєстрації.

Приклад 2. ТОВ «А» – платник ПДВ відвантажило отримувачу ТОВ «Б» – платнику ПДВ товари, склавши за цією першою подією податкову накладну. В подальшому сторони письмово домовились про збільшення строків оплати товарів, при цьому збільшуючи ціну на такі товари. На дату підписання такого документу відбувається збільшення суми компенсації, що буде сплачена за таким постачанням товарів. На дату підписаного документа ТОВ «А» склало розрахунок коригування до податкової накладної, в якому збільшується сума компенсації.

В наведеному прикладі не виконується третя вимога – немає зменшення суми компенсації, а тому застосовуються загальні строки реєстрації. Реєструє такий розрахунок коригування постачальник (п. 192.1 ПКУ).

Приклад 3. ТОВ «А» – платник ПДВ відвантажило отримувачу ТОВ «Б», який не є платником ПДВ, товари, склавши за цією першою подією податкову накладну. ТОВ «Б» оплатило отримані товари. В подальшому сторони домовились про повернення частини товарів та повернення коштів, сплачених за повернуті товари. На дату повернення товарів ТОВ «А» склало розрахунок коригування до податкової накладної, в якому зменшується сума компенсації в частині повернутих товарів і зареєструвало його в ЄРПН.

В наведеному прикладі не виконується друга вимога – отримувач товарів не є платником ПДВ, а тому застосовуються загальні строки реєстрації. Реєструє такий розрахунок коригування постачальник (п. 192.1 ПКУ).

Зазначене підтверджується також в індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 24.01.2019 р. № 260/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Приклад 4. ТОВ «А» – платник ПДВ отримало послуги від нерезидента, місцем постачання яких за правилами п. 186.3 ПКУ є територія України.

За правилами абз. 3 п. 187.8 ПКУ, датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата першої події: або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг, або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше. Податкову накладну на такі послуги від нерезидента складає покупець – ТОВ «А» – платник ПДВ (п. 208.2 ПКУ).

На дату здійснення передоплати ТОВ «А» склало податкову накладну та зареєструвало її в ЄРПН. По факту підписання Акту на послуги їх загальна вартість стала меншою, ніж планувалось. Тобто менше суми здійсненої передоплати. Сторони підписали додаткову угоду про повернення суми коштів, що перевищує вартість наданих за Актом послуг.

В наведеному прикладі не виконується перша вимога – розрахунок коригування складається не постачальником послуг – нерезидентом, а отримувачем послуг – ТОВ «А», а тому застосовуються загальні строки реєстрації. Реєструється такий розрахунок коригування отримувачем послуг.

Сподіваємось, наведені пояснення та приклади допоможуть зорієнтуватись у строках реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних та вчасно їх зареєструвати.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»