Провадження діяльності страхового агента платником єдиного податку третьої групи

Чи можливе здійснення діяльності страхового агента платником єдиного податку третьої групи?

Відповідно до ст. 15 «Посередницька діяльність у сфері страхування» Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР, страхові агенти – фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.

Особливі вимоги до порядку провадження агентської діяльності визначені у розділі 2 Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою КМУ від 18.12.1996 р. № 1523, якими передбачено, що суб’єкти цивільно-правових відносин повинні дотримуватися таких вимог:

  • страховий агент, що отримує страхові платежі від страхувальників, зобов’язаний перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом двох робочих днів після отримання відповідних страхових платежів, а також оформити договір страхування не пізніше одного робочого дня з моменту отримання страхового платежу;
  • страховий агент зобов’язаний щодекадно подавати страховику відомості про укладені договори страхування та розміри отриманих платежів;
  • у разі несвоєчасного перерахування страховим агентом страхових платежів або порушення ним терміну оформлення договорів страхування без поважних причин страховик зобов’язаний призупинити дію агентської угоди не менше ніж на три місяці.

Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010 передбачено для такого виду діяльності код 66.22 «Діяльність страхових агентів і брокерів».

Питання оподаткування регулюються положеннями Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Обмеження щодо перебування особи на спрощеній системі оподаткування (для платників єдиного податку першої – третьої груп) встановлені у п. 291.5 ПКУ.

Зокрема, відповідно до пп. 291.5.4 ПКУ, заборонено для платників єдиного податку першої – третьої груп здійснення діяльності страхових (перестрахових) брокерів та страхових компаній. Але зазначена норма жодним чином не обмежує можливості здійснення діяльності страхового агента.

Також у пп. 6 пп. 291.5.1 ПКУ встановлено, що не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування».

Отже, вищенаведеними положеннями пп. 6 пп. 291.5.1 ПКУ прямо зазначається, що обмеження щодо видів діяльності для платників єдиного податку не поширюються на діяльність страхових агентів.

Відповідно такі особи можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, зокрема, групі третій платників єдиного податку.

Зазначене підтверджується також в індивідуальній податковій консультації ГУ ДФС у Кіровоградській області від 22.01.2019 р. № 246/ІПК/11-28-12-02-15, в якій зроблено такий висновок:

«Таким чином, якщо суб’єкт господарювання не є фінансовою установою та здійснює господарську діяльність страхового агента з видом діяльності «Діяльність страхових агентів і брокерів» (позиція 66.22) та не порушує інші вимоги перебування на спрощеній системі оподаткування, така юридична особа – платник єдиного податку може перебувати на спрощеній системі оподаткування».

На завершення нагадаємо, що у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента). Зазначене встановлено у п. 292.4 ПКУ.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»