Ставка ПДВ і перехідні операції з пальним для бюджетників

Компанія – платник ПДВ здійснює реалізацію пального. Деякі покупці оплачують товари після їх фактичного отримання за рахунок бюджетних коштів, що зазначено в договорі. У зв’язку з цим склалась ситуація, що певні обсяги пального були реалізовані до 01.07.2023 року із зазначенням ставки ПДВ в видатковій накладній у розмірі 7%, а оплата надійшла вже в липні. Чи можна при таких умовах скласти податкову накладну за датою отримання бюджетних коштів у липні за ставкою 7%?

ПДВ нараховується за правилами, встановленими Податковим кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань з цього податку.

Загальна ставка ПДВ становить 20% (п. 193.1 ПКУ).

Відповідно до п. 82 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 липня 2023 року, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними п. 41 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ, яким встановлено ставки акцизного податку на такі товари, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою у розмірі 7%.

Тобто, ставка ПДВ у розмірі 7% при реалізації пального була встановлена тимчасово і діяла до 01.07.2023 року.

Починаючи з 01.07.2023 року застосовується загальна ставка ПДВ у розмірі 20%.

Процедура нарахування ПДВ, описана в пп. 194.1.1 ПКУ, і полягає в тому, що ПДВ за відповідною ставкою (20%, 7% або 14%) визначається виходячи з бази оподаткування та додається до ціни відповідних товарів чи послуг.

Згідно з п. 187.7 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на рахунок платника податку в банку / небанківському надавачу платіжних послуг.

Податкова накладна складається постачальником на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ (п. 201.1 ПКУ).

Із запитання випливає, що пальне було відвантажене до липня 2023 року, а оплата за нього надійшла за рахунок бюджетних коштів у липні 2023 року.

На нашу думку, оскільки ПДВ нараховується за датою отримання бюджетних коштів, то на таку дату і має застосовуватись ставка ПДВ, тобто, чинна на дату отримання бюджетних коштів.

З урахуванням викладеного, вважаємо, що податкову накладну потрібно виписати на дату отримання оплати за рахунок бюджетних коштів (у липні 2023 року) за ставкою ПДВ, яка діє на дату отримання коштів, тобто, за ставкою 20%.

При цьому очевидним є те, що дані складеного до 01.07.2023 року первинного документа на реалізацію пального не відповідатимуть даним податкової накладної, оскільки законодавчо змінилась ставка ПДВ.

Вищенаведена обставина є підставою для внесення змін щодо ціни продажу до первинного документа, а також до договірних відносин, що має бути узгоджено між сторонами.

У листі МФУ від 13.01.2015 р. № 31-11410-08-10/699 зазначається, що у разі зміни ціни на товари, якщо умови договору на поставку товарів передбачають зміну ціни за домовленістю сторін, за встановленою договором процедурою сторони мають узгодити нову ціну. При цьому зміна ціни товару є окремою подією, яка потребує оформлення відповідним первинним документом.

Також у листі МФУ від 18.06.2014 р. № 31-11410-07-27/15328 звертається увага, що ситуація із зміною ціни «врегульовується сторонами у порядку, визначеному в договорі, або згідно із законодавством».

На нашу думку, доцільно скласти двосторонній первинний документ про зміну ціни на пальне, обсяги якого реалізовані до 01.07.2023 року, а оплачені після цієї дати.

Таким документом може бути Акт коригування ціни або інший аналогічний документ, форму якого сторони можуть вільно узгодити. При цьому важливими реквізитами мають бути, зокрема, найменування товарів, обсяг, попередня та нова ціна, попередня та нова ставки ПДВ та суми ПДВ, а також загальні підсумкові суми.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»