Статистична звітність під час воєнного стану

Чи змінюються строки подання статистичної звітності у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні?

 

Положеннями ст. 18 Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 р. № 2614-XII (далі – Закон № 2614) передбачено, що респонденти зобов’язані безкоштовно в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

До респондентів відносяться, в тому числі, юридичні особи (ст. 4 Закону № 2614).

Кожна форма статистичної звітності має визначені у ній строки подання.

Водночас, військова агресія РФ проти України внесла свої корективи, в тому числі, в частині подання статистичної звітності.

Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 було введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який триває до цього часу (згідно з Указом Президента України від 18.04.2022 р. № 259/2022).

Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX (далі – Закон № 2115), у пункті 1 частини 1 якого встановлено, що «фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи».

Хоча в цьому переліку прямо не згадується статистична звітність, але згадуються «будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства», що підтверджує можливість поширення зазначеної норми на статистичну звітність.

На сайті Державної служби статистики України розміщено повідомлення (http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2022/zmist/news/respond.png), в якому зазначається, що статистична та фінансова звітність в документальній та (або) в електронній формі може бути подана до органів статистики у строк, встановлений у Законі № 2115, за весь період неподання такої звітності. За цей час адміністративна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності не застосовується, а також не здійснюються перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітності.

При цьому звертається увага, що органи статистики продовжують виконувати свої функції і наразі приймають звітність від респондентів, які мають змогу її подати.

Таким чином, статистичну звітність можна подати в строк не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання такої звітності.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»