Cписання податкового боргу підприємства, перереєстрованого з АР Крим

 

Щодо відмови органу ДФС у списанні податкового боргу для підприємства, яке перереєструвалось з АР Крим на материкову територію України

 

Насамперед нагадаємо, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII (далі – Закон № 1207) територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованою територією України.

Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року (частина 2 ст. 1 Закону № 1207).

Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 р. № 1636-VII (далі – Закон № 1636) є спеціальним законом, що визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та створює вільну економічну зону «Крим».

При цьому в п. 26 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) прямо встановлюється, що на період дії Закону № 1207 норми ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом № 1636. Тобто норми Закону № 1636 на період окупації АР Крим в частині питань оподаткування визначено пріоритетними в порівнянні з нормами ПКУ.

Однією з таких норм є положення п. 15.1 ст. 15 розділу ІІ Закону № 1636, якими передбачено, що будь-якій юридичній особі – резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України списується податковий борг, суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань за будь-якими податками (зборами, обов’язковими платежами), що виникли з моменту тимчасової окупації (тобто з 20.02.2014 року).

Ніяких додаткових вимог для таких юридичних осіб, що змінили своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України, для списання сум податкового боргу, який виник з 20.02.2014 року, положення п. 15.1 ст. 15 розділу ІІ Закону № 1636 не передбачають. Тобто це мало б здійснюватись в автоматичному порядку.

Водночас незрозумілою виглядає позиція ДФСУ, висловлена в індивідуальній податковій консультації від 30.11.2018 р. № 5023/6/99-99-17-04-15/ІПК (далі – ІПК № 5023), в якій, процитувавши вищезгадану норму Закону № 1636, ДФСУ несподівано дійшла висновку, що її неможливо виконати, зазначивши:

«При цьому Закон № 1636 не містить ні посилань на діючий порядок списання, ні доручення такий порядок розробити.

Враховуючи викладене, оскільки на сьогодні відсутній порядок реалізації цього законодавчого положення, списати податковий борг згідно із статтею 15 Закону № 1636 неможливо».

Така позиція ДФСУ, на нашу думку, не відповідає вимогам ПКУ та Закону № 1636.

Нагадаємо, що посадові та службові особи контролюючих органів зобов’язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з ПКУ та іншими законами України, іншими нормативними актами (пп. 21.1.1 ПКУ), а також  не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів підприємств (пп. 21.1.4 ПКУ).

До таких норм, у відповідності з якими органи ДФС зобов’язані діяти, належать, в тому числі, положення п. 26 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ та п. 15.1 ст. 15 розділу ІІ Закону № 1636.

А, отже, відповідно до цих норм, вважаємо, що орган ДФС зобов’язаний списати податковий борг, який виник у згаданої вище юридичної особи в період тимчасової окупації АР Крим з 20.02.2014 року до дати зміни місцезнаходження юридичною особою на материкову частину України. Затвердження будь-якого порядку для цього не вимагається.

На завершення консультації нагадаємо, що шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи (п. 21.3 ПКУ).

Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи (п. 21.4 ПКУ).

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.