Рахунок юридичної особи за кордоном

 

Чи може юридична особа – резидент України відкрити банківський рахунок за кордоном для зарахування експортної валютної виручки?

 

Загальні принципи підприємницької діяльності викладені у ст. 44 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV. До таких принципів належить можливість самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Також у ст. 14 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII зазначається, що всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб’єктами господарської діяльності, користуватись їх послугами, з додержанням при цьому вимог чинних законів України.

Водночас, правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ встановлюються у Законі України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (далі – Закон № 2473). У разі якщо положення інших законів суперечать положенням цього Закону, застосовуються положення саме цього Закону (ч. 3 ст. 3 Закону № 2473).

Встановлюється, що валютне регулювання в Україні ґрунтується на принципах, до яких належить свобода здійснення валютних операцій, що передбачає, зокрема, право фізичних та юридичних осіб – резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов’язання, пов’язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн (ст. 2 Закону № 2473).

Також у ч. 3 ст. 4 Закону № 2473 зазначається, що резиденти з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції.

Таким чином, юридична особа – резидент України може відкрити банківський рахунок за кордоном для зарахування експортної валютної виручки.

Варто зазначити, що нормами ПКУ та Закону № 2473 не передбачено повідомлення органу ДПС про відкриття юридичною особою – резидентом України власних рахунків за кордоном (індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 11.12.2020 р. № 5137/ІПК/99-00-07-07-02-06, роз’яснення з ресурсу ЗІР ДПСУ).

Одночасно слід звернути увагу, що у ст. 13 Закону № 2473 передбачені особливості встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 13 Закону № 2473, у разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, встановлених Національним банком України.

На сьогодні граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів встановлені у п. 21 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 р. № 5 (далі – Положення № 5) і становлять 365 календарних днів (крім окремих виключень, передбачених у п. 22 Положення № 5).

Оскільки НБУ встановило граничний строк зарахування валютної виручки при експортних операціях, то такі кошти мають надійти в зазначений строк на рахунок в українському банку.

Відповідно, якщо експортна валютна виручка надійшла на рахунок, відкритий в іноземному банку, то у загальний строк 365 календарних днів вона має бути перерахована на рахунок в українському банку.

Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів затверджена постановою НБУ від 02.01.2019 р. № 7 (далі – Інструкція № 7).

Відповідно до пп. 2 п. 9 Інструкції № 7, банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків разі експорту товару – після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар).

На завершення зазначимо, що правомірність здійснення суб’єктами господарювання – резидентами розрахунків з нерезидентами за операціями з експорту товарів через рахунки відкриті в іноземних фінансових установах підтверджується також у роз’ясненні з ресурсу ЗІР ДПСУ.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»