Протиепідемічна допомога юрособам

COVID-19 : антивірусні податкові заходи

Облік і оподаткування сум одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання – юридичним особам

Законом України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020 р. № 1071-IX (далі – Закон № 1071) передбачені три види надання фінансової (матеріальної) допомоги.

В межах цієї консультації розглядаються питання бухгалтерського обліку і оподаткування одного з таких видів допомоги, а саме, сум одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, передбаченої у ст. 3 Закону № 1071 та у Порядку надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, повернення невикористаної її суми, затвердженому постановою КМУ від 09.12.2020 р. № 1231 (далі – Порядок № 1231).

Слід звернути увагу, що згідно з пп. 4 п. 2 Порядку № 1231 його положення поширюються лише на суб’єктів господарювання – юридичних осіб (роботодавців), які використовують працю найманих працівників та основний вид економічної діяльності яких не входить до Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеного постановою КМУ від 09.12.2020 р. № 1236.

Одноразова матеріальна допомога надається суб’єктам господарювання, які вимушено скоротили або можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу працівників, у тому числі через простій, після запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Отримані суми допомоги призначені для виплати найманим працівникам, які на момент її отримання перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання (п. 1 ст. 3 Закону № 1071, п. 3 Порядку № 1231).

Також звернемо увагу, що суб’єкт господарювання зобов’язаний виплатити одноразову матеріальну допомогу на рахунок найманого працівника у строк не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів на його рахунок (п. 9 Порядку № 1231).

В бухгалтерському обліку роботодавця, на нашу думку, зазначену одноразову матеріальну допомогу для працівників доцільно відображати у спосіб, наведений у листі МФУ від 15.02.2007 р. № 31-34000-10-25/2958:

«У бухгалтерському обліку надходження грошових коштів на рахунок підприємства (страхувальника) від органів праці та соціального захисту населення для виплати допомоги … відображається за дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» та кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». При цьому у сумі таких цільових надходжень, які належать іншим особам, дохід підприємством не визнається відповідно до підпункту 6.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290.

Виплата допомоги відображається за дебетом субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» та кредитом рахунку … 31 «Рахунки в банках» з одночасним відображенням за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та кредитом субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»».

Тобто у зазначеному листі МФУ пропонує відображати рух коштів, що призначені працівникам, такими записами:

Дт 311 Кт 482 – отримання грошових коштів одноразової матеріальної допомоги;

Дт 377 Кт 311 – виплата цих коштів працівникам;

Дт 482 Кт 377 – закриття рахунків цільових надходжень та розрахунків.

У листі також варто звернути увагу на відсилку МФУ до положення п. 6.6 НП(С)БО 15 «Дохід», згідно з яким, надходження, що належать іншим особам, не визнаються доходами.

Відповідно, виплата матеріальної допомоги працівникам не впливає на витрати.

Для платників податку на прибуток це, в свою чергу, означає, що в частині руху коштів одноразової матеріальної допомоги не буде жодних коригувань на різниці. Тобто, положення п. 54 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ в частині сум цієї допомоги не застосовуються, оскільки операції в бухобліку не вплинули ні на доходи, ні на витрати підприємства.

Для платників єдиного податку зазначені суми коштів не будуть оподатковуватись єдиним податком на підставі пп. 4 п. 292.11 ПКУ.

А у працівників, яким виплачуться роботодавцем суми одноразової матеріальної допомоги, такі суми не обкладаються ні податком на доходи фізичних осіб (п. 16 підрозділу 1 розділу ХХ ПКУ), ні військовим збором (пп. 1.10 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

ЄСВ також не нараховується на підставі положень п. 917 розділу VIII Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»