Помилкове невідображення рішення про незастосування податкових різниць

Підприємство зареєстроване у 2019 році і є платником податку на прибуток. При поданні декларації з податку на прибуток за 2019 рік підприємство не здійснювало коригування на різниці, але в декларації не було заповнено інформацію щодо рішення про незастосування різниць. Які наслідки такої помилки та чи потрібно її виправляти?

Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування визнається прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень (у 2019 році було 20 млн. грн.), об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень (у 2019 році було 20 млн. грн.), має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років.

Як можна побачити з вищезгаданого пп. 134.1.1 ПКУ, про прийняте рішення  щодо незастосування коригувань на різниці, передбачені розділом ІІІ ПКУ, платник податку на прибуток повинен був зазначити у податковій звітності.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897.

Зазначена форма декларації містить поле «Наявність рішення», в якій проставляється позначка, та поруч у графі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» зазначаються реквізити (дата і номер) розпорядчого документа підприємства, яким затверджено відповідне рішення.

Невідображення цих даних у декларації є помилкою, але є можливість її виправлення, що підтверджується, зокрема, роз’ясненням, розміщеним в розділі 102.20.02 ресурсу ЗІР ДПСУ.

Спосіб самостійного виправлення помилки передбачений у п. 50.1 ПКУ. Для цього підприємству слід подати уточнюючу податкову декларацію за 2019 рік (у шапці декларації проставляється позначка біля графи «Уточнююча»).

В такій уточнюючій декларації заповнюються всі дані, включно з даними граф щодо прийнятого рішення про незастосування різниць.

Додатки до уточнюючої декларації, в тому числі, фінансову звітність, можна повторно не подавати за умови, що їх показники залишаються незмінними (індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 22.04.2019 р. № 1731/6/99-99-15-02-01-15/ІПК).

При поданні уточнюючої декларації в наведеному випадку сума податку на прибуток не змінюється (оскільки він з самого початку розраховувався підприємством без застосування різниць). Відповідно, недоплати з податку на прибуток і штрафів при такому самовиправленні не виникає.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»