Податок на нерухомість: зміни щодо промислових будівель

 

Податок на нерухомість з промислових будівель в разі здавання частини їх площі в оренду

Актуальність питання пов’язана із змінами, внесеними Законом від 16.01.2020 р. № 466-IX, якими з 23.05.2020 року в новій редакції викладено абз. «є» пп. 266.2.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Тепер положеннями ПКУ передбачається виключення для таких об’єктів оподаткування податком на нерухоме майно як «будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку».

Звісно в контексті змін, внесених з 23.05.2020 року до абз. «є» пп. 266.2.2 ПКУ, доречно згадати, що вони суперечать одному з принципів податкового  законодавства України, а саме, принципу стабільності, який полягає в тому, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (пп. 4.1.9 ПКУ).

Водночас позиція податкового органу полягає в необхідності застосування оновлених положень саме з 23.05.2020 року. Тому платникам слід прийняти власне рішення щодо застосування у 2020 році оновлених норм абз. «є» пп. 266.2.2 ПКУ або бути готовим відстоювати позицію щодо неправомірності обмеження пільг у 2020 році.

ДПСУ роз’яснила зміст зазначених вище змін у листі від 10.07.2020 р. № 11410/7/99-00-04-03-03-07, в якому зазначено таке:

«У попередній редакції норма виключала з об’єктів оподаткування Податком всі будівлі промисловості, у тому числі без обмеження їх використання безпосередньо підприємствами промисловості, що давало можливість застосовувати преференцію і щодо об’єктів нерухомості, зданих в оренду іншим суб’єктам господарювання.

З урахуванням внесених Законом № 466 змін для застосування преференції, визначеної підпунктом “є” підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, суб’єктом господарювання – власником об’єкта нерухомості (будівлі промисловості) такий об’єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:

  • будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000;
  • будівля промисловості має використовуватися суб’єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;
  • основний вид діяльність суб’єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010;
  • будівля промисловості (у т. ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб’єктам господарювання».

Зупинимося на практичному аспекті застосування оновлених положень абз. «є» пп. 266.2.2 ПКУ. Зокрема, у промислових підприємств виникло питання щодо можливості застосування цієї норми в тому випадку, якщо в цілому будівля промисловості використовується ними за призначенням у власній виробничій діяльності, але певна частина цієї будівлі здається в оренду іншому суб’єкту господарювання, наприклад, для розміщення їдальні. Тобто питання полягає в тому, чи можна застосувати в наведеному випадку оновлені положення щодо пільги з податку на нерухоме майно до такої будівлі?

Отже, маємо ситуацію, при якій певна частина будівлі здається в оренду, проте оновлені положення абз. «є» пп. 266.2.2 ПКУ не пояснюють як діяти в такому випадку.

З одного боку, сама будівля не здається в оренду (здається лише певна частина її внутрішньої площі). З іншого боку, здавання в оренду частини внутрішнього приміщення будівлі таки свідчить про наявність орендних операцій, що стосуються такої будівлі.

Деякі платники вже встигли написати запити на отримання індивідуальної податкової консультації з цього питання. Звернемо увагу на наступні три відповіді:

  • «Отже починаючи з 23.05.2020 (з дати набрання чинності змінами, внесеними до Кодексу Законом № 466) суб’єкт господарювання, основна діяльність якого класифікується у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, при здійсненні ним операцій з надання в оренду частини будівлі промисловості, яка перебуває у його власності та належить до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, визначає податкові зобов’язання з Податку в частині будівель промисловості наданих в оренду» (ІПК ДПСУ від 10.07.2020 р. № 2802/6/99-00-04-03-03-06/ІПК);
  • «Отже починаючи з 23.05.2020 (з дати набрання чинності змінами, внесеними до Кодексу Законом № 466) суб’єкт господарювання, основна діяльність якого класифікується у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, при здійсненні ним операцій з надання в оренду частини будівлі промисловості, яка перебуває у його власності та належить до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Класифікатора, визначає податкові зобов’язання з Податку в частині (частки) наданих в оренду будівель промисловості» (ІПК ДПСУ від 01.07.2020 р. № 2636/6/99-00-04-03-03-06/ІПК);
  • «Отже починаючи з 23.05.2020 (з дати набрання чинності змінами, внесеними до Кодексу Законом № 466) суб’єкт господарювання, основна діяльність якого класифікується у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, при здійсненні ними операцій з надання в оренду будівель промисловості, які перебувають у їх власності та належать до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Класифікатора, виникають податкові зобов’язання з Податку.

У суб’єкта господарювання при здаванні в оренду частини (площі) будівлі промисловості виникають податкові зобов’язання з Податку в частині таких площ будівлі промисловості» (ІПК ДПСУ від 01.07.2020 р. № 2635/6/99-00-04-03-03-06/ІПК).

Варто звернути увагу, що формулювання висновків ДПСУ дещо відрізняються, але в цілому можна простежити думку, що оподаткуватись має частина (частка) будівлі промисловості виходячи з площі, яка здається в оренду.

На нашу думку, такий підхід відповідає суті змін, внесених до абз. «є» пп. 266.2.2 ПКУ, і є доречним для застосування. А обережним платникам можна запропонувати отримати власну індивідуальну податкову консультацію.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»