ПДВ за послугами від нерезидента за лютий-травень

Відображення суми ПДВ в декларації при отриманні послуг від нерезидента за лютий-травень 2022 року

Вже більше трьох місяців на території України запроваджено воєнний стан. Зазначені події вплинули на можливість здійснення діяльності платниками податків та функціонування державних реєстрів. Зазначене спричинило численні зміни до податкового законодавства.

У зв’язку з цим, вже знайомі правила податкового обліку операцій потребують нового розгляду аби з’ясувати, яким саме чином на них вплинули прийняті зміни.

В межах цієї консультації розглянемо порядок відображення ПДВ в разі отримання платниками ПДВ послуг від нерезидента, місцем постачання яких є територія України.

Нагадаємо, що за загальними правилами, відповідно до п. 187.8 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання нерезидентами суб’єктам господарювання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше. На таку дату першої події платник ПДВ складає податкову накладну та реєструє її.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України є дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 198.2 ПКУ).

Тобто в загальному порядку при отриманні послуг від нерезидента, місцем постачання яких є територія України (за правилами ст. 186 ПКУ), платник ПДВ мав можливість в одному періоді відобразити як податкові зобов’язання, так і податковий кредит з ПДВ за умови своєчасної реєстрації податкової накладної на такі послуги.

Оскільки з 24.02.2022 року виникли проблеми з функціонуванням Єдиного реєстру податкових накладних та реєстрація податкових накладних була неможливою, Законом України від 15.03.2022 р. № 2120-IX було доповнено підрозділ 2 розділу ХХ ПКУ пунктом 322 такого змісту:

«Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, платники податку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»».

На підставі цієї норми при наявності первинних документів щодо отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких є територія України, платники ПДВ могли в загальному порядку відображати в одному періоді як податкові зобов’язання, так і податковий кредит з ПДВ щодо таких послуг від нерезидента.

Законом України від 12.05.2022 р. № 2260-IX цей пункт викладено в новій редакції, в якій окремий абзац присвячено саме послугам від нерезидента. В ньому тепер зазначається:

«Тимчасово, за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, платники податку: …

отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі нарахування таким отримувачем послуг податку на додану вартість у складі податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації за відповідний звітний (податковий) період, такі платники податку мають право на віднесення таких сум податку до податкового кредиту відповідного звітного (податкового) періоду, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання послуг, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»».

З урахуванням цих уточнень період, протягом якого дозволяється відображати в декларації з ПДВ одночасно і податкові зобов’язання, і податкових кредит з ПДВ на підставі первинних документів, обмежено місяцями з лютого по травень 2022 року.

В подальшому для такого відображення платники ПДВ мають своєчасно реєструвати податкові накладні, тобто з червня 2022 року потрібно виконувати загальні норми ПКУ щодо таких операцій.

Що стосується податкових накладних за період з лютого по травень 2022 року, то платники ПДВ, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки щодо їх реєстрації, повинні зареєструвати такі податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року.

Якщо у платника ПДВ немає можливостей виконувати свої податкові обов’язки, то для таких платників реєстрацію податкових накладних потрібно здійснити протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

І окремо зазначимо, що для платників ПДВ, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2%, встановлено строк для реєстрації податкових накладних за період з лютого до переходу на єдиний податок – протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2%.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»