Особливості застосування готелями ставки ПДВ у розмірі 7%

 

Законом України від 04.11.2020 р. № 962-IX внесено зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. 2755-VI (далі – ПКУ), якими передбачено, зокрема, застосування готелями з 01.01.2021 року ставки ПДВ 7%.

З урахуванням внесених змін положення пп. «в» п. 193.1 ПКУ передбачають, що ставки податку встановлюються від бази оподаткування у розмірі 7 відсотків по операціях з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).

Також змінами було доповнено підрозділ 2 розділу ХХ ПКУ новим пунктом 74, відповідно до якого, тимчасово, до 1 січня 2023 року, операції з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010), оподатковуються за ставкою у розмірі 7 відсотків.

Розглядаючи внесені зміни слід звернути увагу, що застосування ставки ПДВ у розмірі 7% передбачено не для будь-яких послуг готелів, а лише до постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання).

Відповідно якщо готель надає також інші послуги, то такі інші послуги мають оподатковуватися в загальному порядку за ставкою 20%.

Крім того, зазначені зміни вимагають правильного врахування перехідних операцій. Пов’язано це з тим, що датою виникнення податкових зобов’язань з постачання послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (п. 187.1 ПКУ):

а) або дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання послуг за готівку – дата оприбуткування коштів …;

б) або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тобто, ставка ПДВ у розмірі 7% застосовується до операцій, перша подія якої припадає на січень 2021 року.

Якщо передоплата за послуги із тимчасового розміщування (проживання) була отримання в грудні, а фактичне проживання відбулось у січні (або пізніше), то по таких операціях ПДВ має нараховуватись в грудні 2020 року за правилом першої події за ставкою 20% на всю вартість передоплати незалежно від того, на який період припадає фактичне надання таких послуг.

Безумовно є й окремі інші випадки, які слід враховувати. Наприклад, відповідно до п. 187.7 ПКУ, датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.

Що стосується платників ПДВ – клієнтів готелів, то їм теж слід враховувати зазначені зміни.

Наприклад, в разі відображення податкового кредиту на підставі готельного рахунку згідно з пп. «а» п. 201.11 ПКУ, у 2021 році платникам доцільно проконтролювати правильність обчислення суми ПДВ з урахуванням зміни ставки ПДВ на послуги із тимчасового розміщування (проживання).

Правильність розрахунку суми ПДВ та застосування ставки у розмірі 7% доцільно перевірити також у вхідних податкових накладних, отриманих на зазначені готельні послуги.