Оновлено Повідомлення про прийняття працівника на роботу

 

Коментар до змін, внесених до форми Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Нагадаємо, що форма Повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

Її подання здійснювалось роботодавцями відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), якою передбачається, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.

Отже, зазначеним повідомленням роботодавці інформували про укладання трудового договору.

Постановою КМУ від 28.12.2021 р. № 1392 внесено зміни до постанови № 413, якими, зокрема, викладено в новій редакції саму форму, яка тепер має назву Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту.

Подання оновленої форми тепер здійснюється не тільки згідно зі ст. 24 КЗпП, але й згідно з частиною 1 ст. 23 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. № 1667-IX (далі – Закон № 1667).

Зазначеною нормою Закону № 1667 передбачено, що до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для того, щоб нова термінологія законодавця була більш зрозумілою наведемо їх визначення із Закону № 1667:

  • гіг-контракт – цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону;
  • гіг-спеціаліст – фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;
  • резидент Дія Сіті – юридична особа, яка відповідно до цього Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі.

Перелік видів діяльності, які повинні здійснювати юридичні особи для їх віднесення до резидентів Дія Сіті, наведено у частині 4 ст. 5 Закону № 1667.

З урахуванням цього, переважна більшість змін, пов’язаних із викладенням в новій редакції форми повідомлення, зумовлена з необхідністю подання інформації резидентами Дія Сіті про укладення гіг-контракту згідно з частиною 1 ст. 23 Закону № 1667.

Водночас, не можна обійти увагою інші зміни, які в певній мірі дещо суперечливі.

Раніше повідомлення дозволялось подавати роботодавцям на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Тепер такої норми немає, а замість неї зазначено, що за відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері разом з копією в електронній формі.

У постанові не конкретизується, яким чином потрібно подавати копію в електронній формі, в якому форматі чи в якому програмному забезпеченні. Водночас, оскільки повідомлення подається податковому органу, то в будь-якому разі вважаємо доречним дотримання вимог Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом МФУ від 06.06.2017 р. № 557.

Також у формі повідомлення з’явилась нова графа 7 «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)».

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 р. № 5492-VI, при першому внесенні до Реєстру інформації про особу проводиться її ідентифікація, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі. Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.

Інформація про унікальний номер запису в Реєстрі вноситься, зокрема, до паспорта громадянина України, виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

На нашу думку, відсутність інформації у новій графі 7 не повинно нести жодних негативних наслідків, оскільки ідентифікувати особу, прийняту на роботу, можна і без цих даних.

Найбільш неоднозначними є зміни до графи «Категорія особи». До внесення змін в ній зазначалось або «1» у разі якщо нова людина є найманим працівником з трудовою книжкою, або «2» – якщо найманий працівник без трудової книжки (сумісник).

Після змін кількість варіантів збільшилась: 1 – наймані працівники за основним місцем роботи; 2 – працівники за сумісництвом; 3 – гіг-спеціалісти за гіг-контрактом; 4 – працівники на підставі цивільно-правових договорів.

Категорії 1 та 2 є аналогом попередніх і особливих питань щодо них не виникає. Категорія 3 – теж зрозуміла, оскільки вона стосується виконання вимог частини 1 ст. 23 Закону № 1667.

Питання викликає доповнення переліку категорією 4 – «працівники на підставі цивільно-правових договорів».

Суть питання в тому, що подання інформації про осіб, залучених на підставі цивільно-правових договорів, не передбачено ні положеннями ст. 24 КЗпП, ні частиною 1 ст. 23 Закону № 1667. Відповідно, можна говорити, що КМУ не може зобов’язувати подавати повідомлення, якщо цього не вимагають норми законів.

В такому разі, вважаємо, що подання повідомлення про укладення цивільно-правових договорів може бути лише добровільним.

Зауважимо, що інформація з повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464).

Відповідно до ст. 20 Закону № 2464, реєстр застрахованих осіб – це автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону. Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття та реалізацію ними прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Водночас, норми цього Закону також не передбачають подання роботодавцями окремого повідомлення про укладання цивільно-правових договорів.

Пояснень щодо підстав для подання повідомлення про укладання цивільно-правових договорів, інших ніж гіг-контракти, постанова КМУ № 1392 не містить. Ймовірно слід очікувати роз’яснень державних органів щодо випадків та підстав зазначення у повідомленні категорії «4».

Державна податкова служба України в роз’ясненні з ресурсу ЗІР ДПСУ вже повідомила, що «надання роз’яснень стосовно законодавства про працю в частині заповнення та подання повідомлення знаходиться в правовому полі Мінекономіки».

На завершення зазначимо, що постанова КМУ від 28.12.2021 р. № 1392 набрала чинності 05.01.2022 року. До оновлення програмного забезпечення ДПСУ, на нашу думку, потрібно продовжувати використовувати попередню електронну форму.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»