Обмеження врахування збитків минулих періодів для великих платників податків

декларация по налогу на прибыль

Особливості заповнення у 2022 році додатку ПП до декларації з податку на прибуток щодо використання збитків минулих періодів

 

Законом України від 30.11.2021 р. № 1914-IX було внесено зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), зокрема, в новій редакції викладено пп. 140.4.4 ПКУ, яким визначається порядок використання платниками від’ємного значення минулих періодів для зменшення об’єкту оподаткування податком на прибуток поточного періоду.

Зазначимо, що для більшості платників податку на прибуток порядок врахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років залишився без змін. Зміни стосуються великих платників податків, критерії належності до яких встановлені у пп. 14.1.24 ПКУ.

А саме, у 2022 році великі платники податків мають право зменшувати фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду (прибуток, збиток або нульове значення) не більше ніж на 50% непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Для того, щоб платники могли чітко розуміти, кому з них слід враховувати ці особливості у 2022 році, в роз’ясненні з розділу 102.10 ресурсу ЗІР ДПСУ зазначено, що це стосується платників податку на прибуток, включених до Реєстру великих платників податків на 2022 рік, затвердженого наказом ДПСУ від 24.09.2021 р. № 838.

Положеннями п. 42 підрозділу 4 розділу XX ПКУ встановлено, що оновлені норми пп. 140.4.4 ПКУ вперше застосовується при розрахунку об’єкта оподаткування за результатами податкових (звітних) періодів 2022 року. При цьому сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, не погашена станом на 1 січня 2022 року, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування наступних податкових (звітних) періодів у порядку, встановленому пп. 140.4.4 ПКУ, до повного погашення.

Нагадаємо, що форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897. Зменшення фінансового результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років відображається, як і раніше, у рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток.

Щодо особливостей заповнення додатку ПП до декларації з податку на прибуток слід звернути увагу, що для великих платників податків поточним Довідником податкових пільг передбачено код пільги 11020398, а для інших платників – код пільги 11020301.

Тобто в порівнянні з попередніми роками ДПСУ додала новий код пільги для великих платників податків, а для всіх інших платників податку на прибуток код пільги залишився без змін.

В цілому, порядок розрахунку суми пільги для заповнення графи 3 додатка ПП до декларації не змінився і докладно описаний в роз’ясненні з розділу 102.10 ресурсу ЗІР ДПСУ та розраховується наступним чином:

«сума від’ємного значення попереднього звітного року платника податку, а для великого платника – частина суми від’ємного значення попереднього звітного року (не більше 50 відс. непогашеної суми), визначені в межах суми прибутку звітного періоду, х розмір базової ставки податку : 100.

При цьому платник податку суму такої пільги відображає у додатку ПП, якщо показник у рядку 04 “Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ + рядок 03.1 + рядок 03.2)” Декларації за відповідний звітний період має позитивне значення без врахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року.

Сумою прибутку податкового (звітного) періоду, в межах якого визначається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років для розрахунку суми пільги з податку на прибуток, передбаченої пп. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, є показник у рядку 04 “Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ + рядок 03.1 + рядок 03.2)” Декларації зі знаком “+ чи -” без врахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, відображеної у рядку 3.2.4 додатка РІ до Декларації за такий період.

У разі якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається».

Таким чином, для великих платників податків у 2022 році слід враховувати не лише обмеження по сумі збитків минулих років, які вони можуть використати для зменшення об’єкту оподаткування поточного року, але й необхідність заповнення додатку ПП до декларації з новим кодом пільги.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»