Новий поріг доходів для незастосування податкових різниць

Новий поріг доходів для податкових різниць

 

Зміни у граничному розмірі доходів платників податку на прибуток, які дають право не застосовувати податкові різниці

Донедавна положеннями пп. 134.1.1 розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачалось, що платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.

Платники податку на прибуток, у яких річний дохід перевищував цю межу, об’єкт оподаткування визначали виключно шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX (набрав чинності 23.05.2020 р., далі – Закон № 466) внесено зміни до цієї норми, згідно з якими поріг для незастосування різниць збільшено з двадцяти до сорока мільйонів гривень.

Збільшення порогової суми доходів безумовно є позитивним для платників, оскільки надає їм право вибору способу розрахунку об’єкту оподаткування: із застосуванням або без застосування коригувань на різниці.

Водночас, варто розглянути деякі питання, які можуть виникнути у зв’язку із такими змінами. При цьому зауважимо, що роз’яснення податкового органу з цих питань наразі невідомі, а тому висловимо власну думку.

  1. Якщо у підприємства в 2019 році обсяг доходів був більший за 20 млн. грн., але менше ніж 40 млн. грн., то чи може воно в 2020 році почати незастосування коригувань на різниці?

Варто звернути увагу, що оскільки ці зміни набрали чинності 23.05.2020 року, то за перший квартал платник мав звітувати із застосуванням всіх різниць і декларації протягом 2020 року від подаватиме поквартально.

Подальші декларації з податку на прибуток у 2020 році складаються наростаючим підсумком з початку року (п. 137.4 ПКУ), а тому, на нашу думку, підприємство в разі прийняття рішення про незастосування різниць, може відобразити таке рішення вже в декларації за півріччя, три квартали та рік. Вважаємо, що при складанні декларацій прийняте рішення про незастосування різниць має поширюватись на весь період з початку року.

Не будемо виключати, що податковий орган може з часом висловити іншу точку зору, але на нашу думку, має застосовуватись наведений вище підхід.

  1. Чи має зазначене вище підприємство переходити на подання декларації з річним податковим періодом вже з 2020 року?

Зазначимо, що право на незастосування різниць та право застосовувати річний податковий період замість квартального в залежності від обсягу доходів встановлюється різними нормами ПКУ: пп. 134.1.1 ПКУ та пп. «в» п. 137.5 ПКУ відповідно.

Як вже було зазначено вище, зміни до пп. 134.1.1 ПКУ в частині незастосування різниць набрали чинності 23.05.2020 року.

А зміни щодо визначення податкового періоду, внесені Законом № 466 до пп. «в» п. 137.5 ПКУ, згідно з якими «20 мільйонів» збільшиться до «40 мільйонів», набирають чинності тільки з 01.01.2021 року (абз. 3 п. 1 розділу ІІ Закону № 466).

З урахуванням цього, протягом 2020 року обсяг доходів попереднього року для цілей застосування річного податкового періоду залишається без змін у розмірі 20 млн. грн.

Це означає, що підприємство – платник податку на прибуток, у якого в 2019 році обсяг доходів був більший за 20 млн. грн., але менший ніж 40 млн. грн., протягом 2020 року повинне застосовувати квартальний податковий період (п. 137.4 ПКУ) незалежно від того, обирає воно застосування або незастосування різниць, визначених розділом ІІІ ПКУ.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»