Нове робоче місце у Звіті з ЄСВ

 

 

Яке робоче місце вважається новим для цілей заповнення реквізиту 14 «Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді» заголовної частини таблиці 1 Звіту з ЄСВ?

 

Форма Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт з ЄСВ), а також Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок № 435) затверджені наказом МФУ від 14.04.2015 р. № 435 (із змінами і доповненнями).

Таблиця 1 Звіту з ЄСВ містить реквізит 14 «Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді».

Зауважимо, що створені нові робочі місця відображаються також в розрізі конкретних працівників, зокрема, в таблиці 5 у графі 18 відображається дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник, а в таблиці 6 щодо працівника заповнюється графа 25 «Ознака нового робочого місця».

Отже, заповнення цих реквізитів пов’язане зі створенням роботодавцем нових робочих місць.

Варто визнати, що хоча форма Звіту з ЄСВ і передбачає заповнення вищенаведених реквізитів, але Порядок № 435 не містить визначення терміну «нове робоче місце» і не наводить жодної інформації щодо заповнення відповідних даних.

Не містить цього терміну також Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464), відповідно до вимог якого формується і подається цей звіт.

Разом з тим, відповідно до частини 2 ст. 1 Закону № 2464, інші терміни використовуються у значенні, визначеному законами про окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Визначення необхідного терміну знаходимо в Законі України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі – Закон № 5067), відповідно до п. 12 частини 1 ст. 1 якого, нове робоче місце – робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника.

Необхідність враховувати саме це визначення терміну «нове робоче місце» фактично підтверджується Описом формату Звіту з ЄСВ у листі ПФУ від 19.06.2015 р. Зокрема, у п. 1.2 Опису щодо заповнення таблиці 5 додатка 4 «Відомості про трудові відносини осіб» зазначається, що реквізит 12 «Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник» заповнюється в разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації чи зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число, місяць і рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин.

Отже, з метою заповнення Звіту з ЄСВ для вже діючих суб’єктів господарювання новим робочим місцем вважатиметься робоче місце, створене шляхом:

1) збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців;

2) модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника.

Тобто в таблиці 1 додатка 4 Звіту з ЄСВ зазначається кількість створених нових робочих місць у звітному періоді. У листі ПФУ від 21.08.2014 р. № 21841/05-10 також пояснюється, що цей реквізит зазначається один раз і лише тоді, коли на підприємстві фактично створено нове робоче місце.

На завершення зазначимо, що хоча Порядок № 435 не розкриває призначення заповнення інформації у Звіті з ЄСВ щодо створених нових робочих місць, але слід вважати її пов’язаною саме з нормами Закону № 5067, частиною 3 ст. 24 якого встановлюється, зокрема, можливість часткової компенсації роботодавцю суми ЄСВ. Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 153.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.