Нюанси незастосування коригувань на різниці при зменшенні обсягу доходів

граничний дохід

У платника податку на прибуток за 2022 рік обсяг доходів зменшився і став менше 40 млн. грн. Починаючи з якого року можна прийняти рішення про незастосування коригувань на різниці?

Положеннями пп. 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачено, що для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (пп. 140.4.4 ПКУ) та коригувань, визначених у пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ).

Також зазначається, що такий платник податку на прибуток має право прийняти рішення про незастосування коригувань на різниці не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з податку на прибуток, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім згаданих вище виключень).

Отже, платника податку на прибуток цікавить, якщо результати діяльності за 2022 рік свідчать про обсяг доходу, який є меншим 40 млн. грн., то чи можна йому вже за 2022 рік було подавати річну декларацію без коригування на різниці, або така можливість починається лише з наступного 2023 року?

В контексті цього запитання звернемо увагу, що протягом 2022 року платником декларації подавались поквартально із застосуванням коригувань на різниці (оскільки в попередніх роках обсяг доходів був більше порогової суми).

Аналізуючи положення пп. 134.1.1 ПКУ можна дійти висновку, що факт виконання умов щодо граничного обсягу доходів надає право платнику податку на прибуток на прийняття рішення і незастосування коригувань на різниці, зазначені у розділі ІІІ ПКУ (крім згаданих у цій нормі виключень).

Звернемо увагу, що ДПСУ дотримується аналогічного підходу про що свідчить відповідь в індивідуальній податковій консультації від 04.05.2023 р. № 1126/ІПК/99-00-21-02-02-06, в якій зробив наступні висновки:

«Тобто, платник податку, який за результатами податкового (звітного) 2021 року мав дохід, що перевищував 40 млн грн., подавав Декларації за звітні періоди – І квартал, півріччя, три квартали 2022 року та здійснював коригування фінансового результату до оподаткування за ці періоди, у разі неперевищення за результатами року граничної межі обсягу доходів (40 млн грн.) має право задекларувати в річній Декларації за 2022 рік рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування та відповідно не здійснювати коригування та не відображати податкові різниці у додатку РІ до Декларації за результатами 2022 року (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 пункту 140.4 та підпунктом 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу).

При цьому, уточнюючі Декларації за І квартал, півріччя та три квартали 2022 року подавати не потрібно».

Таким чином, податковий орган підтверджує правомірність прийняття рішення про незастосування коригувань на різниці при розрахунку податку на прибуток за результатами 2022 року, тобто того року, в якому річний обсяг доходів став менше 40 млн. грн.

Аналогічні роз’яснення ДПСУ надані також в індивідуальних податкових консультаціях від 14.03.2023 р. № 552/ІПК/99-00-21-02-02-06 та від 10.02.2021 р. № 485/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Із вищезазначеного випливає наступне питання, яке варто розглянути.

Якщо платник податку на прибуток за 2022 рік подав річну декларацію із застосуванням коригувань, то чи може він тепер подати уточнену декларацію, в якій здійснити розрахунок без коригувань на різниці та відобразити факт прийняття рішення щодо незастосування коригувань на різниці?

Щодо цього зазначимо, що позиція податкових органів дозволяє це зробити і подати уточнену декларацію.

Наприклад, в індивідуальній податковій консультації ДПСУ від 16.08.2021 р. № 3017/ІПК/99-00-21-02-02-06 зазначено наступне:

«Отже, платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень та який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 п. 140.4 та п. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 цього Кодексу), але помилково відобразив податкові різниці за цей період в Додатку РІ до Декларації, може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 п. 140.4 та п. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 цього Кодексу), подавши уточнюючу Декларацію, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування та задекларувавши показники Декларації без податкових різниць (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 п. 140.4 та п. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 цього Кодексу)».

В контексті цього також зазначимо, що у разі якщо Компанія не бажає уточнювати декларацію за 2022 рік, але має бажання почати незастосування коригувань на різниці з 2023 року, то зазначимо, що така можливість у платника податку на прибуток також є (за умови, що і в 2023 році обсяг доходів буде менший за 40 млн. грн.).

Такий висновок підтверджується в індивідуальних податкових консультаціях від 07.10.2021 р. № 3791/ІПК/16-31-18-04-20 та від 14.07.2021 р. № 2750/ІПК/99-00-21-02-02-06.

І на завершення нагадаємо, що для відображення прийняття рішення про незастосування коригування на різниці формою податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897, передбачено спеціальне поле «Наявність рішення», в якому платник повинен проставити відповідну позначку, а у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» – зазначити дату та номер розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення (індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 11.09.2020 р. № 3821/ІПК/99-00-05-05-02-06).

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»