Код ознаки джерела податкового номера ПН

 

Код ознаки джерела податкового номера як новий реквізит податкової накладної

 

Наказом МФУ від 02.12.2020 р. № 734 в новій редакції викладено форму податкової накладної та розрахунку коригування до неї, а також внесено відповідні зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307).

Наказ набрав чинності з 01.03.2021 року. З цієї дати податкові накладні та/або розрахунки коригування до них підлягали реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) за новою формою незалежно від дати їх складання (до 01.03.2021 чи після 01.03.2021).

Наказом МФУ від 01.03.2021 р. № 131 форму податкової накладної ще раз викладено в новій редакції, але ці зміни були пов’язані з іншою причиною – появою операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою 14%.

Отже, після ознайомлення з оновленою формою податкової накладної платники ПДВ побачили, що в ній з’явився новий реквізит «код ознаки джерела податкового номера» і, відповідно, почали виникати нові запитання, пов’язані з ним.

Насамперед нагадаємо, що перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначається положеннями п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. 2755-VI (далі – ПКУ).

До цього переліку реквізитів жодних змін законодавством не вносилось. Також жодних проблем з ідентифікацією сторін (постачальника і покупця) при його відсутності не виникало. Тому важко пояснити причину ускладнення форми податкової накладної додатковим реквізитом.

В будь-якому разі, оскільки новий реквізит «код ознаки джерела податкового номера» не входить до переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної, визначеного у п. 201.1 ПКУ, то можливі помилки в його заповненні не заважають покупцю відобразити податковий кредит з ПДВ за умови реєстрації податкової накладної в ЄРПН (п. 201.10 ПКУ).

Але оскільки такий реквізит з’явився, то платникам ПДВ слід його заповнювати, а тому розглянемо всі чотири коди, які для цього встановлені.

Відповідно до п. 4 Порядку № 1307, у рядку «код» податкової накладної зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

 • «1» – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • «2» – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
 • «3» – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
 • «4» – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Особливих пояснень щодо ЄДРПОУ, ДРФО, а також серії та номеру паспорта не потрібно, оскільки платники цілком розуміють таку класифікацію.

А от щодо реєстраційного (облікового) номеру платника податків, який присвоюється контролюючими органами, зазначимо, що згідно п. 2.4 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1588, він присвоюється:

1) уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору згідно з цим Порядком;

2) управителям майна при взятті на облік договорів управління майном згідно з цим Порядком;

3) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції;

4) виконавцям (юридичним особам – нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні;

5) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні (далі – дипломатична місія) у разі взяття їх на облік згідно з п. 4.9 розділу IV цього Порядку або як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

6) іноземним компаніям, організаціям, утвореним відповідно до законодавства інших держав, у разі взяття їх на облік згідно з п. 3.4 розділу III та/або розділом V цього Порядку.

Структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом, містить 9 знаків (п. 2.3 Порядку № 1588).

Отже, розібравшись з чотирма ознаками джерела податкового номера, слід тепер розглянути, коли цей реквізит податкової накладної має заповнюватись.

У п. 4 Порядку № 1307 зазначається, що «код» заповнюється лише у разі заповнення рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» податкової накладної.

Відповідно, коли платник ПДВ заповнює власні дані включно з податковим номером, то завжди заповнюється і реквізит коду ознаки джерела податкового номера.

В свою чергу, рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» податкової накладної, передбачений для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання товарів/послуг:

 1. на користь платників ПДВ;
 2. у разі складання податкової накладної відповідно до п. 10 Порядку № 1307, а саме:
 • для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких відповідно до п. 197.2 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ;
 • особі, не зареєстрованій платником податку, товарів/послуг, оподаткування ПДВ операцій з постачання яких відповідно до ст. 211 ПКУ здійснюється у пільговому режимі та які придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • особі, не зареєстрованій платником податку, товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування податком відповідно до п. 26 підрозділу 2 розділу XX ПКУ та які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Нагадаємо також деякі найпоширеніші випадки, коли при складанні податкової накладної рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» та відповідно «код» залишаються незаповненими (п. 12 Порядку № 1307):

 • у разі постачання неплатнику ПДВ;
 • у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України на користь нерезидента;
 • у разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України (при заповненні даних зі сторони нерезидента – постачальника послуг).

Таким чином, у випадках, коли рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» залишається незаповненим, то і новий реквізит податкової накладної «код ознаки джерела податкового номера» також залишається незаповненим.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»