Граничні строки реєстрації акцизних накладних на розподіл пального

АН на розподіл пального

 

Чи правомірною є відмова органу ДФС в реєстрації акцизних накладних, складених на розподіл пального, що обліковувалось у платника акцизного податку станом на початок 01.07.2019 року, в разі їх відправки на реєстрацію в серпні?

Змінами, внесеними Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII, з 01.07.2019 року Систему електронного адміністрування реалізації пального (СЕА РП) було трансформовано в Систему електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕА РПСЕ).

Оскільки новими нормами законодавства передбачається облік пального в розрізі акцизних складів та акцизних складів пересувних, то положеннями п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачено, зокрема, наступне:

«Для розподілу обсягів залишків пального, що обліковуються у платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами / акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року:

а) платники податку та суб’єкти господарювання, які з 1 липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані скласти акцизні накладні в двох примірниках на такі обсяги пального, перший примірник зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з 16 до 20 липня 2019 року (включно), із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів / акцизних складів пересувних, де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 1 липня 2019 року, та розпорядників таких акцизних складів / акцизних складів пересувних шляхом заповнення обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами “г”, “ґ”, “з” та “и” пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу;

б) після виконання платником податку вимог підпункту “а” цього пункту щодо відповідного розпорядника акцизного складу / акцизного складу пересувного такий розпорядник акцизного складу / акцизного складу пересувного зобов’язаний з 16 до 22 липня 2019 року (включно) зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник отриманої акцизної накладної, складеної платником податку згідно з підпунктом “а” цього пункту».

Тобто для осіб, які були платниками акцизного податку з реалізації пального до 01.07.2019 року, передбачено здійснення розподілу наявних в СЕА РП станом на цю дату обсягів пального шляхом складання акцизних накладних в двох примірниках. При цьому для перших примірників передбачено строк реєстрації з 16 по 20 липня 2019 року, а для других – з 16 по 22 липня 2019 року.

При цьому варто звернути увагу, що реєстрація акцизних накладних повинна здійснюватись за формою, затвердженою Міністерством фінансів України (п. 231.2 ПКУ).

Відповідний наказ МФУ від 19.06.2019 р. № 262, яким затверджено акцизну накладну форми «П», було офіційно опубліковано лише 23.07.2019 року (далі – Наказ №262).

За правилами набрання чинності нормативно-правових актів цей наказ набрав чинності 23.07.2019 року (п. 4 наказу МФУ від 19.06.2019 р. № 262, п. 2 постанови КМУ від 28.12.1992 р. № 731, ст. 3 Указу Президента від 03.10.1992 р. № 493/92).

З вищенаведеного випливає, що платники акцизного податку не могли виконати вимоги щодо складання і реєстрації акцизних накладних на розподіл пального в строки, встановлені п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ у зв’язку з несвоєчасним набранням чинності наказу Міністерства фінансів України.

У зв’язку з цією обставиною та з наявними технічними проблемами, ДФСУ на своїй сторінці в мережі Інтернет (http://sfs.gov.ua/anonsi/21087.html) повідомила, що з метою забезпечення прав платників та дотримання норм  чинного законодавства реєстрацію перших примірників акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних буде продовжено на п’ять днів з дня опублікування Наказу №262 та відповідно других  примірників акцизних накладних буде продовжено на сім днів з дня опублікування Наказу №262.

На нашу думку, збільшення граничних строків реєстрації акцизних накладних на розподіл пального є логічним кроком з боку ДФСУ.

При цьому щодо питання про відмову ДФСУ в реєстрації примірників акцизних накладних на розподіл пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних після 29.07.2019 року зазначимо таке.

Положення п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ не встановлюють заборони на реєстрацію акцизних накладних з порушенням граничного строку реєстрації, а встановлюють граничні строки, протягом яких потрібно було відправити акцизні накладні на реєстрацію.

Крім того, відмова в реєстрації таких акцизних накладних призводить до порушення прав платників податків щодо можливості вільно розпоряджатись залишками пального, яке обліковувалось в СЕА РП станом на 01.07.2019 року. Норми ПКУ не обмежують платника в праві вільного розпорядження цими залишками, а лише передбачають спосіб перенесення залишків до нової СЕА РПСЕ.

Відсутність реєстрації акцизної накладної на розподіл залишків пального призводить до неможливості скласти подальші акцизні накладні таким платником акцизного податку. Інший «технічний» спосіб відновлення необхідного залишку пального шляхом складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального фактично призводить до необхідності вдруге сплатити акцизний податок, що не можна вважати правомірним.

Щодо цієї ситуації також варто звернути увагу на перелік інформації щодо акцизної накладної, перевірка якої повинна здійснюватись в автоматичному режимі після надходження на реєстрацію акцизної накладної. Такий перелік інформації визначений у п. 10 Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 114, і перевірка граничних строків реєстрації акцизних накладних до нього не включена.

Тобто обмежень щодо реєстрації акцизних накладних з порушенням граничних строків положеннями Порядку № 114 не передбачено.

Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що:

  1. Несвоєчасне набрання чинності наказу, яким затверджена форма акцизної накладної, виникло з вини органів виконавчої влади, а не платника, що призвело до неможливості виконати вимоги п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ щодо строків реєстрації акцизних накладних на розподіл пального, яке обліковувалось станом на 01.07.2019 року;
  2. Положення п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ не встановлюють обмежень на реєстрацію акцизних накладних, відправлених на реєстрацію з порушенням граничного строку, передбаченого цим пунктом;
  3. Квитанції ДФСУ з відмовою в реєстрації акцизної накладної (як першого, так і другого примірника), які надходять після 29 липня при спробі зареєструвати акцизну накладну на розподіл пального, на нашу думку, є неправомірними;
  4. Така причина відмови в реєстрації як порушення граничного строку реєстрації суперечить, в тому числі, Порядку № 114, оскільки перевірка граничного строку реєстрації при надходженні акцизної накладної цим Порядком не передбачена;
  5. Зазначені квитанції фактично є рішеннями, прийнятими контролюючим органом, які можуть бути оскаржені.

На завершення нагадаємо, що особливості заповнення акцизної накладної форми «П», складеної для розподілу обсягу залишків пального між акцизними складами / акцизними складами пересувними, визначені у розділі IV Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого Наказом № 262.

Оскільки розподіляються залишки пального, то датою складання таких акцизних накладних має бути 01.07.2019 року (роз’яснення з категорії 116.13.03 ресурсу ЗІР ДФСУ).

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»