Донарахований податок в декларації з податку на прибуток

декларация по налогу на прибыль

 

Відображення в декларації з податку на прибуток за календарний рік донарахованого органом ДПС податку на прибуток за попередні квартали

 

Відповідно до п. 137.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Протягом календарного року податкові органи проводять перевірки платників податку, наслідком яких можуть бути донараховані суми податку на прибуток, які можуть стосуватись першого – третього кварталів поточного року.

Відповідно у платників податку на прибуток виникають питання щодо відображення донарахованих податковим органом податку на прибуток за періоди попередніх кварталів поточного року у декларації, враховуючи що вона складається наростаючим підсумком з початку року.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897.

В загальному порядку у рядку 17 декларації відображається податок на прибуток за звітний (податковий) період, в рядку 18 – податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (тобто рядок 17 декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року), а у рядку 19 – податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (тобто різниця значень рядка 17 та рядка 18 декларації).

Такий алгоритм заповнення випливає з назв відповідних рядків декларації.

Водночас, якщо податковим органом донараховано податок на прибуток, який відноситься до попередніх звітних (податкових) періодів поточного року (наприклад, внаслідок зміни показника фінансового результату до оподаткування або показників коригувань на різниці), то для правильного заповнення декларації з податку на прибуток наростаючим підсумком, зокрема, декларації за календарний рік, така сума теж повинна бути врахованою. При цьому форма декларації не містить спеціального рядка для відображення цієї суми податку.

Зазначимо, що податкові органи конструктивно підходять до вирішення цього питання (індивідуальні податкові консультації ГУ ДПС у Харківській області від 23.01.2020 р. № 247/ІПК/20-40-04-04-10, від 28.11.2019 р. № 1611/ІПК/20-40-04-04-10, від 14.02.2019 р. № 532/ІПК/20-40-12-04-11), зазначаючи таке:

«З метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток за декларацією, в якій для визначення фінансового результату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, доцільно у рядку 18 Декларації за звітний (податковий) період поточного року врахувати суму донарахованого за результатами документальної перевірки податкового зобов’язання з податку на прибуток у частині суми основного податку за звітний (податковий) період поточного року (без урахування штрафних (фінансових) санкцій), збільшивши на цю суму показник, який був відображений у рядку 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного звітного року.

При цьому разом з Декларацією подається доповнення до неї, передбачене п. 46.4 ст. 46 розділу II Кодексу, складене за довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників декларації та зазначенням суми донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток (основної суми податку) за звітний (податковий) період поточного року, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі».

Таким чином, при заповненні декларації з податку на прибуток наростаючим підсумком в рядку 18 декларації слід відобразити також донараховану податковим органом суму податку на прибуток, яка відноситься до попередніх кварталів поточного року (якщо платник погоджується з таким донарахуванням).

Як вбачається з вищенаведених роз’яснень, податковий орган вважає також за доцільне надання пояснень в довільній формі щодо даних цього рядка. Зазначимо, що це є правом, а не обов’язком платника (п. 46.4 ПКУ).

На завершення звернемо увагу, що у разі оскарження податкового повідомлення рішення, яким донараховано податок, тобто у разі незгоди платника з донарахованою сумою податку, така сума протягом строку оскарження є неузгодженою (п. 56.15 та п. 56.18 ПКУ). В цьому разі вона не відображається в декларації.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»