Державний грант для платника податку на прибуток

 

Які податкові наслідки виникатимуть у платника податку на прибуток, який отримає державний грант у вигляді фінансування витрат за затвердженим проектом?

 

Якщо звернутись до практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції, то грант визначається як одноразова безповоротна цільова виплата фізичним і юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення (як правило, з власних коштів та майна) громадянами і юридичними особами, у тому числі іноземцями, а також міжнародними організаціями, для проведення наукових досліджень, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вжиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури тощо.

Наведене визначення є досить широким і показує, що гранти у різних формах фактично можуть бути присутні у будь-якій сфері діяльності – від безпекової до творчої.

Відразу зазначимо, що Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) не містить визначення гранту. Однак для цілей оподаткування податком на прибуток треба враховувати, що згідно з пп.14.1.84 ПКУ інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства.

На наш погляд, в цьому випадку найбільш доречним буде звернутися до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу», згідно з яким державні гранти – це допомога держави у формі передачі ресурсів суб’єктові господарювання в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, які пов’язані з операційною діяльністю суб’єкта господарювання. Вони не включають такі форми державної допомоги, вартість яких неможливо визначити обґрунтовано, а також на операції з державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних операцій суб’єкта господарювання.

Аналіз розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ з урахуванням наведеного визначення показує, що він не містить спеціальних норм щодо грантів, в т.ч. у частині коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Таким чином, оподаткування прибутку буде здійснюватись за правилами бухгалтерського обліку.

Платники податку на прибуток, які керуються міжнародними стандартами  фінансової звітності, знаходяться у більш «вигідному» становищі, оскільки підходи до відображення таких операцій досить детально описані в згаданому МСБО 20.

Основним правилом відповідно до п.12 МСБО 20 є те, що державні гранти слід визнавати у прибутку або збитку на систематичній основі протягом періодів, у яких суб’єкт господарювання визнає як витрати відповідні витрати, для компенсування яких ці гранти призначалися.

Оскільки, як зазначено у питанні, державний грант передбачає фінансування витрат, визначених проектом, то об’єкт оподаткування податком на прибуток в такому випадку не виникатиме.

Що ж стосується платників, які застосовують національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, то, на наш погляд, вони мають застосовувати пп.16-19 ПСБО 15 «Дохід», які визначають облік цільового фінансування.

Зокрема, щодо розглядуваної ситуації має застосовуватися п.17 ПСБО, який передбачає аналогічний до МСБО підхід. Він визначає, що отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Зважаючи на різноманітність умов за грантами, активів та витрат, які можуть виникнути, облікова модель в кожному конкретному випадку буде відрізнятися та може будуватися з визнанням окремих частин гранту, які обліковуються по-різному.

 

Олександр Киришун  
Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

 

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.