Заповнення графи 7 «Ціна постачання» у податковій накладній

 

Заповнення графи 7 «Ціна постачання» у податковій накладній

 

Перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначено у п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ). Одним із обов’язкових реквізитів є ціна постачання без урахування ПДВ.

Форма податкової накладної, а також Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307).

У формі податкової накладної для зазначення цього реквізиту передбачено графу 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість».

У п. 4 Порядку № 1307 зазначено, що усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками, крім випадків, визначених цим Порядком.

Відповідно до пп. 5 п. 16 Порядку № 1307, до графи 7 податкової накладної вносяться дані щодо ціни постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість. Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

З урахуванням цього, положення ПКУ та Порядку № 1307 не встановлюють обмежень на формування показника ціни продажу товарів/послуг (кількості знаків після коми), а лише передбачають її обов’язкове зазначення в національній валюті України – гривні.

Питання ціноутворення в господарській діяльності визначається Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ), Господарським кодексом України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГКУ) та Законом України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI (далі – Закон № 5007).

Суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують вільні ціни та державні регульовані ціни. Ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України (ст. 189 ГКУ, ст. 10 Закону № 5007).

Вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари (продукцію, роботи, послуги), крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін (ст. 632 ЦКУ, ст. 190 ГКУ, ст. 11 Закону № 5007).

З вищенаведених норм вбачається, що законодавство України передбачає право суб’єктів господарювання на самостійне встановлення вільних цін на товари (продукцію, роботи, послуги) (крім окремих випадків державного регулювання цін) і жодних обмежень щодо кількості знаків після коми не існує. Фактично показник ціни впливає лише на загальну суму розрахунків, які здійснюються в гривнях з копійками з відповідним округленням загальної суми.

З урахуванням цього вважаємо, що сторони можуть встановити ціну без ПДВ з кількістю знаків після коми більше двох.

Наприклад, при продажу 1000 одиниць товарів ціна за одиницю без ПДВ може бути, зокрема, 10,753 грн. В такому разі вартість без ПДВ складатиме 10753,00 грн., сума ПДВ 2150,60 грн., а загальна сума розрахунків, відповідно, 12903,60 грн.

Таким чином, форма податкової накладної передбачає зазначення у графі 7 ціни постачання товарів/послуг, яку погодили між собою продавець та покупець. Тобто така ціна має відповідати договору та первинним документам на постачання таких товарів/послуг.

Актуальність питання пов’язана з побоюваннями покупцями – платниками ПДВ щодо їх права на податковий кредит з ПДВ за податковими накладними, в графі 7 яких зазначена ціна з більшою кількістю знаків після коми, ніж два.

Вищенаведені аргументи, на думку автора, цілком достатні щоб підтвердити правомірність формування податкового кредиту з ПДВ на підставі таких податкових накладних, зареєстрованих постачальниками в ЄРПН.

На завершення можна звернути увагу, що і податкові органи послідовно дотримуються такої ж думки, про що свідчать, зокрема, індивідуальні податкові консультації від 16.01.2020 р. № 130/6/99-00-07-03-02-06/ІПК, від 16.01.2020 р. № 126/6/99-00-07-03-02-06/ІПК, від 08.10.2019 р. № 661/6/99-00-07-03-02-15/ІПК, від 01.07.2019 р. № 3007/ІПК/16-31-12-01-34, від 13.02.2019 р. № 525/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 28.01.2019 р. № 290/6/99-95-42-03-15/ІПК, від 25.10.2018 р. № 4554/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, в яких зроблено висновок, що зазначення платником податку при заповненні графи 7 податкової накладної ціни постачання одиниці товару/послуги з більше ніж двома знаками після коми не є порушенням Порядку заповнення податкової накладної або причиною зупинення чи відмови її реєстрації в ЄРПН. Зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги, що містить після коми більше ніж два знаки, є підставою для формування податкового кредиту за умови відповідності іншим вимогам, визначених в ПКУ.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»