База оподаткування ПДВ при продажу запасів, виявлених при інвентаризації

 

Підприємство за наслідками інвентаризації в минулому році виявило матеріали, які не були обліковані та документів на придбання яких немає. Їх оприбуткували на субрахунку 201 за вартістю, визначеною комісією з інвентаризації. Тепер ці запаси продаються, але за ціною, дещо нижчою від ціни їх оприбуткування. Чи необхідно в цьому випадку додатково нараховувати ПДВ?

 

Насамперед нагадаємо, що оборотні матеріальні цінності, які виявлено в лишках під час інвентаризації, підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходу звітного періоду підприємства (п. 4 розд. IV Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879).

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії потрібно відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчено інвентаризацію (п. 3 розд. IV Положення № 879).

Згідно з п. 8 П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого наказом МФУ від 20.10.99 р. № 246, придбані (отримані) або вироблені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнають їхню справедливу вартість (п. 12 П(С)БО 9). При цьому в п. 2.14 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом МФУ від 10.01.2007 р. № 2 (далі – Методрекомендації № 2), уточнено, що виявлені в процесі інвентаризації надлишки запасів потрібно оприбутковувати за чистою вартістю реалізації запасів, якщо вони реалізуються, або в оцінці можливого використання запасів, якщо вони використовуються на самому підприємстві.

Відповідно до інформації із запитання підприємство оприбуткувало виявлені матеріали записом Дт 201 Кт 719 (рядок 10 додатка 3 до Методрекомендацій № 2) у періоді завершення інвентаризації.

Порядок оподаткування ПДВ в Україні визначено положеннями Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 188.1 ПКУ базу оподаткування операцій із постачання товарів/послуг потрібно визначати виходячи з їхньої договірної вартості.

При цьому база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг не може бути нижчою за ціну придбання таких товарів/послуг, а база оподаткування операцій із постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижчою за звичайні ціни.

Порядок застосування абз. 2 п. 188.1 ПКУ до наведеної в запитанні ситуації, на нашу думку, зводиться до такого.

Як видно із субрахунку оприбуткування, підприємство не займається виробництвом тих матеріалів, які виявлено під час інвентаризації. Тому такі матеріали не є самостійно виготовленими.

Також у запитанні зазначено, що не було виявлено документів на придбання цих матеріалів. Відповідно немає даних і про витрати на їх придбання. У такому разі підприємство фактично отримало (придбало) їх за нульовою вартістю.

Отже, у наведеному випадку балансова (первісна) вартість цих матеріалів не є вартістю їх придбання, а є оціночною вартістю, визначеною комісією з інвентаризації на підприємстві.

Таким чином, оскільки витрат на придбання матеріалів підприємство не зазнало (вони дорівнюють нулю), то базою оподаткування ПДВ буде ціна реалізації таких запасів. Жодних додаткових нарахувань ПДВ, на нашу думку, не відбувається.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.