Анулювання реєстрації платником ПДВ єдинника на 2%

Чи є ризик анулювання реєстрації платника ПДВ, який перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, а перед цим протягом 9 місяців не вів діяльність (не було ні придбання, ні продажу товарів)?

 

Насамперед нагадаємо норми законодавства, які стали причиною виникнення такого запитання. Відповідно до абз. «г» п. 184.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника ПДВ, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається, зокрема, у разі якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту з ПДВ.

Аналогічні положення містяться в абз. «г» п. 5.1 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 14.11.2014 р. № 1130 (далі – Положення № 1130).

Але, звернемо увагу на п. 5.2 Положення № 1130, у якому також зазначається, що при розгляді питання щодо анулювання реєстрації ці 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:

  • не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого ніж перший день календарного місяця;
  • включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання контролюючим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

З 01.04.2022 року на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України тимчасово діє можливість застосування спрощеної системи оподаткування – єдиного податку третьої групи за ставкою 2% (п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Відповідно до п. 9.5 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2% звільняються від обов’язку нарахування та сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, а також від подання податкової звітності з податку на додану вартість, а їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою.

Під призупиненням реєстрації платником ПДВ розуміється, що для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2% призупиняються права та обов’язки, встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ на період застосування цієї системи оподаткування.

Роз’яснення ДПСУ щодо обрахунку 12 місяців для цілей виникнення підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ (за правилом абз. «г» п. 184.1 ПКУ), який перейшов на єдиний податок за ставкою 2%, нам не відомі. Водночас, вважаємо, що слід виходити з наступного.

В розділі 101.24 ресурсу ЗІР ДПСУ розміщена консультація, в якій на запитання щодо необхідності подання декларації з ПДВ такими платниками податковий орган дійшов наступного висновку:

«Оскільки у суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 відс. доходу відсутні об’єкти оподаткування ПДВ та з врахуванням пп. 9.5 п. 9 підрозд. 8 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ і п. 49.2 ст. 49 ПКУ у такого суб’єкта господарювання відсутній обов’язок щодо нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з ввезення та з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та які здійснені в період перебування на такій спрощеній системі оподаткування.

При цьому останнім звітним (податковим) періодом для платника ПДВ, який обрав спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відс., є звітний місяць (його частина), у якому платником подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування за ставкою 2 відсотка».

Таким чином, можна зробити наступні висновки.

  1. Платник ПДВ, який перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, звільняється від подання декларації з ПДВ за місяці, в яких він з першого по останній день був платником єдиного податку. На цей період його реєстрація як платника ПДВ є призупиненою.
  2. Підстава для анулювання реєстрації платником ПДВ, передбачена в абз. «г» п. 184.1 ПКУ та в абз. «г» п. 5.1 і п. 5.2 Положення № 1130, передбачає відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців, за які платник ПДВ має право подавати декларації з цього податку.

З урахуванням цього, на нашу думку, період перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2% (місяці з першого по останній день) повинні виключатися з обрахунку 12 місяців за вищенаведеними нормами, оскільки реєстрація платника ПДВ на цей період є призупиненою і подання декларацій з ПДВ за ці місяці не передбачено.

Отже у випадку, наведеному у запитанні, у платника ПДВ після повернення на систему оподаткування, яку він застосовував до переходу на єдиний податок за ставкою 2%, повинно бути ще три місяці, протягом яких не повинно бути анулювання ПДВ-реєстрації згідно з абз. «г» п. 184.1 ПКУ.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»