Іноземні доходи приватного підприємця

Оскільки йдеться про платника єдиного податку, звернімось до положень Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (далі – Указ № 727). 

Зауважимо, що Указ № 727 не містить норми, котра б розділяла діяльність суб'єктів господарювання на митній території України та за її межами. Тобто суб'єкти, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність у розумінні Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII, сплачують єдиний податок у загальному порядку. 

Нагадаємо також, що відповідно до п. 1 Указу № 727 під виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розуміють суму, фактично отриману суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Як бачимо, залежності від того, к саме отримана виручка – в національній чи іноземній валюті, немає. 

Більше того, стосовно юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, сумнівів щодо оподаткування єдиним податком надходжень від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) в іноземній валюті у податкових органів навіть не виникало. Це також є підтвердженням віднесення таких надходжень до виручки у розумінні Указу № 727. 

Можливо, деякі сумніви щодо зазначеного питання викликала консультація, опублікована у Віснику податкової служби України № 28'2006, с. 40. Проте зроблений в ній висновок базується на тому, що фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності не зареєструвалася у встановленому порядку як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності. Зважаючи на те, що вимоги такої реєстрації скасовано у тому ж 2006 році, загадана консультація автоматично втратила свою актуальність. 

Нагадаємо, відповідно до ч. 8 ст. 2 Указу № 727 доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань як самого платника податку, так і осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності. 

Таким чином, доходи, отримані платником єдиного податку протягом календарного року, у тому числі в іноземній валюті, від здійснення видів підприємницької діяльності, зазначених у Свідоцтві про сплату єдиного податку, не повинні оподатковуватися податком з доходів фізичних осіб. Зрозуміло, Декларацію про доходи (Додаток № 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян) такому підприємцю подавати не потрібно. 

  

Олександр Киришун,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» 

 

Опубліковано 17.04.2009р.:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.