Оформлення готівкових розрахунків підприємств з приватними підприємцями

Відповідно до пп. 5.3.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР до складу валових витрат не включаються витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами. Тобто при віднесенні витрат підприємства до складу валових вирішальне значення має саме відповідність їх оформлення вимогам законодавства. 

Основним документом, який регулює порядок здійснення приватними підприємцями готівкових розрахунків з покупцями товарів (послуг), є Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР. Статтею 3 цього Закону передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, зобов'язані видавати особі, яка отримує товар (послугу), розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції. Розрахунковим вважається документ установленої форми та змісту (касовий чи товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), котрий підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну. 

Приватні підприємці, які сплачують податки за загальною системою оподаткування, при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку зобов'язані проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів (касових чеків). 

Крім касових чеків розрахунковими документами згідно з Положенням про форму та зміст розрахункових документів, затвердженим наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (далі – Положення № 614), є розрахункові квитанції, спрощені розрахункові квитанції, а для підприємців, які надають послуги з перевезення пасажирів та багажу, – квитки на приміські та міські автомобільні маршрути. 

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджено постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336. Приватні підприємці, діяльність яких зазначена у цьому Переліку, повинні видавати покупцям розрахункові квитанції. Тобто підприємець повинен заповнити квитанцію, відривну її частину видати покупцеві, а корінець квитанції залишити в розрахунковій книжці. Зауважимо, що ДПАУ в листі від 31.03.2004 р. № 5534/7/23-2117 звернула увагу на те, що платники фіксованого та єдиного податку, які здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках, за умови, що вони не торгують іншими підакцизними товарами, також включені до зазначеного вище Переліку. 

Згідно з Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 приватні підприємці – платники єдиного податку мають право не застосовувати РРО, але видавати покупцю розрахунковий документ вони теж зобов'язані. Розрахунковим документом для них може бути документ довільної форми (за винятком розрахунків, розглянутих у попередньому абзаці), але із зазначенням у ньому притаманних розрахунковим документам реквізитів (дата, зміст та загальна сума операції, назва і реквізити платника (за необхідності – отримувача коштів) тощо). Відповідно до роз'яснень НБУ, наданих у листі від 05.12.2007 р. № 11-113/4587-12584, приватні підприємці можуть також використовувати розрахункові документи, передбачені Положенням № 614. 

У консультації фахівців ДПАУ, опублікованій в журналі «Вісник податкової служби України» № 31'2008, с. 41, в якій також порушено проблему оформлення готівкових розрахунків приватними підприємцями, податківці зробили такий висновок: 

«Отже, підприємці – платники єдиного податку відповідно до Закону № 265/95-ВР можуть не застосовувати РРО та розрахункові книжки, якщо такі суб'єкти господарювання не здійснюють продажу підакцизних товарів (крім пива на розлив) та за умови ведення ними книг обліку доходів і витрат. Водночас такий платник податку не звільняється від обов'язку при продажу товарів (наданні послуг) видавати кожному покупцеві відповідний розрахунковий документ установлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункову квитанцію тощо), який підтверджує факт продажу, а також податкові накладні, облік яких ведеться згідно з чинним законодавством». 

Таким чином, незалежно від системи оподаткування приватні підприємці зобов'язані видати покупцю товарів (послуг) розрахункові документи, передбачені Положенням № 614, а платники єдиного податку – документи довільної форми, що містять реквізити, аналогічні розрахунковим документам. 

Проте деякі приватні підприємці й досі практикують виписування касових ордерів. На нашу думку, це не відповідає нормам чинного законодавства, і ось чому. 

Згідно з п. 2.2 р. 2 «Вимоги до організації готівкових розрахунків» Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), облік операцій з готівкою підприємці здійснюють у відповідних книгах обліку (касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книзі обліку розрахункових операцій). При цьому п. 4.2 р. 4 «Порядок ведення касової книги та обов'язки касира» Положення № 637 передбачено, що підприємці касової книги не ведуть. Враховуючи, що діяльність приватних підприємців у частині здійснення обліку операцій з готівкою передбачає ведення ними обліку операцій з готівкою у відповідних книгах обліку (книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій), ця норма положення повністю узгоджується з попередньою. 

Отже, оскільки чинним законодавством не передбачено, що приватні підприємці повинні вести касову книгу, підстав для виписування ними прибуткових та видаткових касових ордерів немає. 

Крім того, Держкомпідприємництва у своєму листі від 16.03.2005 р. № 1679 зауважив, що суб'єкти підприємницької діяльності – фізичні особи не здійснюють оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів саме через відсутність у них касової книги. А вже пізніше Нацбанк, як державний орган, що безпосередньо регулює готівкові розрахунки, в своєму листі від 30.10.2006 р. № 25-113/2453-11507 зазначив: 

«Відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні… підприємці – фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, касової книги не ведуть.., а вимогу щодо обов'язкового оформлення готівкових операцій прибутковими і видатковими касовими ордерами… встановлено лише для юридичних осіб. Форма прибуткового касового ордеру, затверджена наказом Міністерства статистики України від 25.02.96 р. № 51, також передбачає його застосування лише підприємствами, установами і організаціями, з оформленням цього касового документа бухгалтерією підприємства (випискою, завіреною відбитком печатки підприємства і підписами бухгалтера і касира), обліком у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, видачею касиром клієнтові відповідної квитанції про приймання від нього готівки, веденням аналітичного обліку з використанням Плану бухгалтерських рахунків». 

Позиція НБУ з цього питання залишилася незмінною, що підтверджується пізнішим його листом від 05.12.2007 р. № 11-113/4587-12584. 

Зауважимо також, що відповідно до п. 2.7 Положення № 637 ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) для підприємців не встановлюються. Виходячи з цього, передбачений ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 штраф за перевищення 10-тисячного обмеження в частині здійснення готівкових розрахунків, встановленого постановою НБУ від 09.02.2005 р. № 32, до приватних підприємців не може бути застосований, оскільки при перевищенні зазначеної суми для розрахунку штрафної санкції береться такий показник, як ліміт каси.

Водночас за порушення правил ведення касових операцій ст. 1642 КпАП передбачено накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, – від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Зауважимо, що підприємство при здійсненні готівкових розрахунків з приватним підприємцем має слідкувати за додержанням граничної суми готівкових розрахунків, оскільки при перевищенні зазначеної суми воно зобов'язане буде додати суму перевищення до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної суми із затвердженим лімітом каси. Перевищення встановленого на підприємстві ліміту вважається порушенням, за яке передбачені штрафні санкції. 

 

Олександр Киришун,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано 31.03.2009р.:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.