Щодо обмеження операційного дня для цілей реєстрації податкових накладних

Змінами до п. 3 Порядку N 1246 передбачено, що операційний день тепер триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та регламентні роботи, що потребують зупинки Реєстру, не проводяться протягом операційного дня, крім аварійних випадків. Якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочій день, такий день вважається операційним днем.

Нагадаємо, що раніше операційний день тривав з 0 до 23-ї години. Отже відбулось суттєве зменшення періоду часу, який відноситься згідно з Порядком N 1246 до операційного дня.

Зазначені зміни у деяких платників податків спричинили також питання щодо можливого поширення цього обмеження не лише на податкові накладні та розрахунки коригування до них (далі – РК), але й на інші електронні документи, які відправляються до органів ДФС.

Щодо цього питання зазначимо, що в загальному значенні “операційний день” – це частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг (п. 2 розділу І Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом МФУ від 06.06.2017 р. N 557).

Водночас, п. 2 Порядку N 1246 містить власне визначення операційного дня, відповідно до якого це частина дня, протягом якої здійснюються прийняття від платників податку податкових накладних та/або РК та реєстрація або зупинення реєстрації.

Також сам Порядок N 1246 затверджений відповідно до вимог п. 201.10 ПКУ, яким встановлюються строки і порядок реєстрації податкових накладних та РК.

Таким чином, обмеження операційного дня лише робочими днями з 8-ї до 20-ї години (а також 15-м числом та останнім днем місяця), яке з 24.03.2018 року встановлено у п. 3 Порядку N 1246, стосується лише реєстрації податкових накладних та РК і не поширюється на інші електронні документи.

На завершення публікації вважаємо доцільним нагадати платникам ПДВ, що період часу (операційний день), протягом якого здійснюється реєстрація податкових накладних та РК, слід враховувати з метою дотримання граничних строків їх реєстрації.

В загальному порядку датою і часом відправлення електронного документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано особою, яка його відправила. Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа (статті 10 та 11 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. N 851-IV).

Положеннями п. 201.10 ПКУ встановлено такі граничні строки реєстрації:

– для податкових накладних / РК, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

– для податкових накладних / РК, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

– для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника ПДВ, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 15 календарних днів з дня отримання такого РК отримувачем (покупцем).

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно зі ст. 1201 ПКУ.

Також у п. 201.10 ПКУ передбачено, що протягом операційного дня платнику ПДВ надсилається квитанція в електронному вигляді, яка є підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або РК до Єдиного реєстру податкових накладних. Квитанція надсилається також в разі зупинення реєстрації податкової накладної / РК.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / РК, така податкова накладна / РК вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.