Щодо отримання квитанцій з відмовами у реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних

РК складається у випадках зміни суми компенсації вартості товарів чи послуг, а також в разі необхідності виправлення помилок, допущених при складанні податкових накладних (п. 192.1 ПКУ, п. 21 Порядку № 1307).

Останнім часом значно почастішали випадки отримання платниками ПДВ квитанцій з відмовою у реєстрації РК в ЄРПН. Причиною цього стали зміни у програмному забезпеченні, в якому ДФСУ вирішила «стандартизувати» можливості платників для заповнення граф РК. Зауважимо, що ці нововведення зроблені ДФСУ без жодних змін у законодавстві.

Наприклад, щодо заповнення графи 2 «Причина коригування» РК програмне забезпечення відмовляє в прийнятті РК з будь-яким іншим формулюванням крім таких запропонованих варіантів:

• «Зміна кількості»;

• «Зміна ціни»;

• «Зміна номенклатури»;

• «Повернення товару або авансових платежів»;

• «Зменшення обсягу при нульовій кількості»;

• «Зменшення кількості при нульовому обсягу»;

• «Усунення неоднозначностей».

Зазначимо, що положення п. 192.1 ПКУ та Порядку № 1307 не містять обмежень щодо формулювань причини коригування у графі 2 РК. Тому така «стандартизація» з боку ДФСУ є неправомірною.

Щодо норм, якими передбачена можливість відмови в реєстрації РК, наведемо положення п. 201.10 ПКУ:

«Якщо надіслані податкові накладні / розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді».

Також в пунктах 12-15 Порядку № 1246 передбачено:

«12. Після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки:

• дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192 та пунктом 201.10 статті 201 Кодексу;

• наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу;

• наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується;

13. За результатами перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі – квитанція).

15. У квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити податкової накладної та/або розрахунку коригування та результат перевірки. Якщо у податковій накладній та/або розрахунку коригування за результатами проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), виявлено порушення, платнику податку надсилається квитанція про неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування із зазначенням причини такого неприйняття».

Отже, з вищенаведених норм вбачається, що відмовити в реєстрації РК органи ДФСУ можуть у разі порушення вимог п. 201.1 ПКУ чи 192.1 ПКУ і при цьому лише в тому разі, якщо такі помилки заважають ідентифікувати здійснену операцію чи її зміст.

Як вже зазначалось вище, оскільки положення п. 192.1 ПКУ та Порядку № 1307 не містять обмежень щодо формулювань причини коригування у графі 2 РК, то відмова в реєстрації РК у зв’язку з заповненням цієї графи з боку ДФСУ є неправомірною.

Така відмова в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

Зауважимо, що в разі якщо внаслідок таких неправомірних відмов в реєстрації РК орган ДФС в подальшому застосує штраф за порушення строку реєстрації, то такий штраф слід вважати неправомірним. Такий штраф може бути оскаржений як в адміністративному, так і в судовому порядку. Підтвердженням неправомірності штрафу буде квитанція, яка підтвердить своєчасність відправлення на реєстрацію РК та неправомірність відмови в реєстрації.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.