Чи належить прізвище відповідального працівника до обов’язкових реквізитів, які має містити первинний документ?

Відповідно до частини 2 ст. 9 Закону № 996, первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

• назву документа (форми);

• дату складання;

• назву підприємства, від імені якого складено документ;

• зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

• посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

• особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як можна побачити, положення Закону № 996 не відносять до обов’язкових реквізитів первинного документа прізвища відповідальних працівників компанії.

Разом з тим у п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 р. № 88 (далі – Положення № 88), також міститься норма, згідно з якою первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Тобто у п. 2.4 Положення № 88 додатково до обов’язкових реквізитів віднесено прізвище осіб, відповідальної за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. Щодо цього зазначимо таке.

Саме Закон № 996 визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Положення ч. 2 ст. 9 Закону № 996 містять вичерпний перелік обов’язкових реквізитів первинних документів.

Зауважимо, що Закон № 996 не надавав Міністерству фінансів повноважень на додавання будь-яких інших обов’язкових реквізитів до переліку, затвердженого Законом № 996.

Оскільки Закон № 996 має більшу юридичну силу, ніж Положення № 88, то такий реквізит як прізвище відповідального працівника не може вважатись обов’язковим реквізитом.

Відповідно відсутність у первинному документі прізвищ відповідальних працівників ніяк не впливає на визнання первинного документа, який оформлено за правилами ч. 2 ст. 9 Закону № 996.

Крім того, у ч. 2 ст. 9 Закону № 996 також встановлюється, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.