Щодо заповнення причини коригування у графі 2 РК

Насамперед зазначимо, що документами, які визначають вимоги до складання розрахунків коригування до податкових накладних (далі – РК) та їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), є Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 31.12.2015 р. N 1307 (далі – Порядок N 1307), та Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. N 1246 (далі – Порядок N 1246).

РК складається у випадках зміни суми компенсації вартості товарів чи послуг, а також в разі необхідності виправлення помилок, допущених при складанні податкових накладних (п. 192.1 ПКУ, п. 21 Порядку N 1307). Однією з таких причин може бути зміна ціни на товари.

Форма РК містить графу 2, в якій зазначається причина складання РК.

Зауважимо, що перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначений у п. 201.1 ПКУ, яка не містить такого реквізиту як “причина коригування”. В ст. 192 ПКУ, яка передбачає складання РК, жодних додаткових обов’язкових реквізитів не передбачено.

Зазначене дозволяє дійти висновку, що такий реквізит РК як “причина коригування” не є обов’язковим реквізитом.

У п. 21 Порядку N 1307 зазначено, що порядок складання РК та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Положеннями Порядку N 1307 не передбачено також спеціальних вимог до заповнення графи 2 РК “Причина коригування”.

Звернемо увагу, що після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх перевірка щодо дотримання вимог, установлених п. 192.1 ПКУ та наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів відповідно до п. 201.1 ПКУ (п. 12 Порядку N 1246).

Разом з тим, причина коригування не є обов’язковим реквізитом, а будь-який зміст цієї графи, який свідчить про зміну суми компенсації, відповідатиме вимогам п. 192.1 ПКУ. Чинне законодавство не обмежує платника ПДВ у формулюваннях, які він може зазначати у цій графі РК.

Тому відмова в реєстрації РК в ЄРПН через формулювання “зміна ціни” у графі 2 РК є неправомірною.

Щодо фактичного заповнення в цій графі формулювання “зміна номенклатури” зазначимо таке.

Відповідно до абз. “е” п. 201.1 ПКУ, опис (номенклатура) товарів/послуг є одним з обов’язкових реквізитів податкової накладної.

Номенклатура товарів/послуг продавця зазначається у графі 2 податкової накладної.
З цього випливає, що формулювання “зміна номенклатури” доцільно було б використовувати при зміні саме в номенклатурі (графі 2 податкової накладної).

При цьому, оскільки причиною такого заповнення стають додаткові обмеження програмного забезпечення ДФСУ, в якому здійснюється реєстрація в ЄРПН, то слід також зазначити, що наведення у графі причини коригування “зміна номенклатури” не заважає відображенню покупцю податкового кредиту з ПДВ.

Пояснюється це загальним призначенням РК, який складається з метою приведення обов’язкових реквізитів податкової накладної до правильних даних з урахуванням будь-яких змін у домовленостях між сторонами (змін у номенклатурі, ціні, кількості тощо).

Таким чином, вважаємо, що заповнення причини коригування в РК словами “зміна номенклатури” у випадках фактичної зміни ціни та/або кількості жодним чином не впливає на право покупця щодо врахування податкової накладної у складі податкового кредиту з ПДВ.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.