Зміни щодо розрахунку ліміту каси у 2018 році

З 05.01.2018 набрало чинності Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148. Тож із цієї дати розрахунок ліміту каси потрібно виконувати за правилами, установленими цим Положенням (далі – Положення № 148).

Звернімо увагу на деякі зміни щодо розрахунку ліміту каси, які відбулися з набранням чинності Положенням № 148.

Нагадаємо, що ліміт залишку готівки в касі (далі – ліміт каси) – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час і забезпечити роботу на початку наступного робочого дня (пп. 16 п. 2 Положення № 148).

Готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо її здано в сумі, яка перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видано для використання установою/підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку й одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю установи/підприємства (п. 54 Положення № 148).

1. Методи розрахунку та період, за який розраховують ліміт каси

У п. 5.2 Положення № 637 раніше було передбачено, що ліміт каси підприємства встановлюють самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 8), який підписують головний (старший) бухгалтер і керівник підприємства (або уповноважена ним особа). Ліміт каси підприємства встановлювали на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи (п. 5.3 Положення № 637).

При цьому з додатка 8 до Положення № 637 випливало, що ліміт каси потрібно було визначати за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передували строку встановлення (перегляду) ліміту каси.

У новому Положенні форми розрахунку ліміту каси вже немає. У п. 50 Положення № 148 визначено, що установа, підприємство, небанківська фінансова установа з урахуванням особливостей роботи зобов’язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їхніх відокремлених підрозділів. Установи, підприємства, небанківські фінансові установи ліміт каси встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи.

Тобто методи розрахунку ліміту каси залишились без змін: або за надходженням готівки, або за видачею готівки.

Разом із тим уже не передбачено, за який саме період потрібно розраховувати середньоденний показник. З цього можна зробити висновок, що тепер період для розрахунку середньоденного показника (ліміту каси) може бути будь-яким, а не лише тримісячним.

Можна припустити, що невстановлення в Положенні № 148 конкретного періоду є недоглядом НБУ, але факт залишається фактом – на цей час період не конкретизовано. Тому підприємство може обирати його самостійно.

2. Перший (прогнозний) ліміт каси та його перегляд

У п. 50 Положення № 148 передбачено норму, аналогічну тій, що діяла в попередньому Положенні: установи/підприємства, які розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов’язана лише з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на провадження додаткового виду діяльності, яка передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи (з дня першого готівкового розрахунку) ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками.

Ліміт каси, установлений на підставі прогнозних розрахунків, у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їхньої роботи підлягає перегляду за фактичними показниками діяльності.

3. Мінімальний і нульовий розмір ліміту каси

Раніше п. 5.4 Положення № 637 було передбачено, що підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів (додаток 8), дорівнює нулю або не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, можуть установлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше за десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Тобто раніше дозволяли встановлювати ліміт каси в мінімальному розмірі 170 грн. Положення № 148 аналогічної норми не містить.

Як і раніше, ліміт каси вважається нульовим, якщо установа/підприємство його не встановили, незалежно від причин такого невстановлення (п. 53 Положення № 148).

4. Перегляд ліміту каси

Відповідно до п. 55 Положення № 148 установлений ліміт каси може бути переглянуто у зв’язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку / графіків змінності тощо).

Тобто переглядати не обов’язково, а можна. Указане, на нашу думку, означає, що з набранням Положенням № 148 чинності підприємства можуть і далі використовувати раніше розрахований ліміт каси і не зобов’язані його перераховувати, якщо не вбачають у цьому потреби.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.