Збільшення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями

Відповідно до статей 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. N 185/94-ВР (далі – Закон N 185):

“Стаття 1. Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. …

Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав. …

Стаття 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку”.

Зазначеними положеннями також передбачено, що Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені вище.

Постановою НБУ “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” від 13.12.2016 р. N 410 було встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не перевищує 120 календарних днів.

26.05.2017 року набрали чинності зміни, внесені постановою НБУ від 25.05.2017 р. N 41, якими виключена норма про обмеження розрахунків строком 120 днів.

Відповідно з 26.05.2017 року діють загальні строки, встановлені Законом N 185, які передбачають проведення розрахунків протягом 180 календарних днів.

В контексті питання чи збільшуються строки розрахунків за операціями, за якими станом на 26.05.2017 р. граничний 120-денний строк ще не минув, зазначимо таке.

Нагадаємо, що збільшення граничного строку розрахунків в українському правовому полі відбувається не вперше.

Наприклад, збільшення строку відбулось з набранням чинності Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI.

Тоді в листі НБУ від 26.02.2010 р. N 28-311/599-3019 було зазначено:

“Враховуючи вищевикладене, починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування Закону N 1814, на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями резидентів поширюватимуться норми того закону, який скасовуватиме або пом’якшуватиме відповідальність резидента”.

Аналогічним чином висловлювалась ДПАУ в листі від 26.02.2010 р. N 4014/7/22-5017:

“Враховуючи викладене, а також те, що на момент набрання чинності Закону N 1814 90-денний строк розрахунків за експортними (імпортними) операціями резидентів, встановлений Законом України від 23.06.2009 р. N 1533-VI…, не закінчився, то на розрахунки за експортно-імпортними операціями, які були проведені під час дії цього Закону, будуть поширюватись строки, встановлені Законом N 1814, тобто 180 календарних днів”.

Також свіжа в пам’яті ситуація зі збільшенням граничних строків розрахунків з 90 до 120 календарних днів завдяки постанові НБУ від 28.07.2016 р. N 361.

Коментуючи ті зміни, НБУ у листі від 10.08.2016 р. N 22-0003/67025 знову зазначив, що починаючи з дати набрання чинності Постановою N 361 … на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями поширюватимуться норми того нормативно-правового акта, який скасовує або пом’якшує відповідальність резидентів.

Також в ресурсі ЗІР ДФСУ було розміщено роз’яснення, в якому містився висновок: “якщо на момент набрання чинності Постановою N 361 … не закінчився 90-денний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, то такі розрахунки здійснюються у строк, що не перевищує 120 календарних днів”.

Такі висновки НБУ та ДФСУ робили на підставі ст. 58 Конституції України, згідно з якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Оскільки ситуація зі змінами, внесеними постановою НБУ від 25.05.2017 р. N 41, аналогічна розглянутим вище випадкам, то й висновки НБУ та ДФСУ, на нашу думку, мають бути аналогічними.

В такому разі за експортно-імпортними операціями, за якими станом на 26.05.2017 р. граничний 120-денний строк ще не минув, граничні строки розрахунків мають бути подовжені до 180 днів.

P.S. Після підготовки публікації НБУ у листі від 08.06.2017 року N 40-0005/40465 підтвердив наведену вище думку щодо строків розрахунків.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.