Коригування на різниці щодо наданої безповоротної фінансової допомоги

Насамперед нагадаємо, що платники податку на прибуток, у яких обсяг доходів не перевищує 20 млн. грн., приймають рішення щодо проведення (або непроведення) коригувань на різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) відповідно до положень п. 134.1.1 ПКУ:

«Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)».

Якщо обсяг доходів платника податку на прибуток більший за 20 млн. грн., то коригування на різниці для такого платника є обов’язковими.

До 2017 року коригування на різниці щодо сум безповоротної фіндопомоги стосувались лише випадків коли отримувач коштів є неприбутковою організацією. Коригування проводились відповідно до норм пп. 140.5.9 ПКУ з урахуванням п. 33 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Тобто до 2017 року не було передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій з надання безповоротної фінансової допомоги іншій юридичній особі – платнику податку на прибуток або платнику єдиного податку, що підтверджується також у листі ДФСУ від 05.01.2017 р. № 78/6/99-99-15-02-02-15.

З 2017 року Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII норми ПКУ було доповнено пп. 140.5.10, яким передбачено збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду платника:

«на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 цього пункту».

З урахуванням цих змін в контексті поставлених питань зазначимо, що в разі якщо отримувач коштів є платником податку на прибуток на загальних підставах, то у надавача безповоротної фінансової допомоги в 2017 році коригувань на різниці не буде.

Якщо отримувачем коштів є юридичная особа – платник єдиного податку третьої групи (тобто неплатник податку на прибуток), то на підставі пп. 140.5.10 ПКУ платнику податку на прибуток – надавачу безповоротної фінансової допомоги в 2017 році доведеться збільшувати фінрезультат на суму такої фіндопомоги.

Вищенаведене підтверджується також у листах ДФСУ від 02.03.2017 р. № 4348/6/99-99-15-02-02-15 та від 28.03.2017 р. № 6323/6/99-99-15-02-02-15.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.