Строки подання звіту про контрольовані операції за 2016 рік

Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII (набрав чинності з 01.01.2017 року) внесено зміни до пп. 39.4.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до яких, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.

Нагадаємо, що набрання чинності цими змінами передбачалось подання звіту до 1 травня року, що настає за звітним.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Оскільки за 2016 рік звіт про контрольовані операції подається у 2017 році, то повинні застосовуватись строки подання звіту, чинні в 2017 році.

Форма Звіту про контрольовані операції та Порядок його складання затверджені наказом МФУ від 18.01.2016 р. № 8.

Хоча в п. 2 Порядку складання Звіту про контрольовані операції зазначено, що він подається до 1 травня року, що настає за звітним (його ще не приведено у відповідність до чинних норм ПКУ), але норми пп. 39.4.2 ПКУ мають більшу юридичну силу ніж будь-який підзаконний акт, а тому за 2016 рік звіт про контрольовані операції подається до 1 жовтня 2017 року.

Звертаємо увагу, що ДФСУ дотримується аналогічного підходу, про що свідчать листи ДФСУ від 02.02.2017 р. № 2376/7/99-99-15-02-01-17 та від 10.02.2017 р. № 2579/6/99-99-15-02-02-15, в яких зроблено наступний висновок:

«Враховуючи зазначене, звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік має подаватись згідно діючих вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу до 1 жовтня 2017 року, але інформація щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2016 році, зазначається у звіті з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення господарських операцій. Тобто для розрахунку вартісного критерію та визнання господарських операцій контрольованими мають використовуватись норми пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у редакції, що діяла на момент здійснення господарських операцій (тобто до 01.01.2017 року)».

Щодо питання про необхідність подання звіту в разі відсутності в 2016 році контрольованих операцій зазначимо таке.

Відповідно до пп. 39.2.1.7 ПКУ (чинного протягом 2016 року), господарські операції, передбачені в п. 39.2.1 ПКУ, визнавались контрольованими, якщо одночасно виконувались такі умови:

• річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

• обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

У вищезгаданому пп. 39.4.2 ПКУ зазначено, що саме «платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції…».

Відповідно, якщо протягом 2016 року жодних контрольованих операцій не здійснювалось підприємством (з урахуванням норм пп. 39.2.1.7 ПКУ), то звіт про контрольовані операції не подається.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.