Щодо позначки в декларації про незастосування різниць

У пп. 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачається, що для платників податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ.

Для цього платник податку на прибуток приймає рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з податку на прибуток, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Форма податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897, містить окрему графу, в якій зазначається про наявність рішення щодо незастосування різниць, передбачених розділом III ПКУ. В роз’ясненні із загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ЗІР ДФСУ зазначається лише порядок заповнення поля «Наявність рішення», в якому потрібно проставити позначку, а у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» – номер та дата розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення.

На нашу думку, оскільки в пп. 134.1.1 ПКУ встановлено, що про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з податку на прибуток, що подається саме за перший рік (яким у запитанні є 2015 рік) в такій безперервній сукупності років, в яких річний обсяг доходів менший 20 млн. грн., то в декларації з податку на прибуток за 2016 рік повторно про це повідомляти орган ДФС нормами ПКУ не вимагається.

Дотримання вимог щодо продовження незастосування різниць, визначених розділом III ПКУ, є очевидним з рядка 01 декларації «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» та поданої фінансової звітності за 2016 рік, в яких обсяг доходів складатиме менше 20 млн. грн.

Разом з тим, у офіційному журналі ДФСУ «Вісник. Офіційно про податки» № 5 за 2017 рік фахівцем ДФСУ висловлено таку думку: «якщо у подальші звітні (податкові) періоди такий платник використовує право на незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування, то відповідна позначка у декларації також проставляється».

Іншої безпосередньої відповіді ДФСУ на це запитання знайти не вдалось.

З цього приводу можна зробити висновок, що в разі заповнення платником поля позначки про незастосування різниць у 2016 році жодних негативних наслідків не повинно бути.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.