Код послуги в податковій накладній

Перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної наведено в п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ).

З 2017 року завдяки змінам, внесеним Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VIII, тепер передбачається, що для послуг тепер наводиться код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

ДФСУ у листі від 20.01.2017 р. N 1312/7/99-99-15-03-02-17 зазначила:

“Оскільки діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для відображення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначається.

Відсутність коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 1 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної”.

Тобто позиція ДФСУ дозволяє не зазначати код послуги до внесення змін до форми податкової накладної, вважаючи, що це не є помилкою. У зв’язку з чим для покупця право на податковий кредит з ПДВ зберігається.

Разом з тим, вважаємо доцільним навести деякі додаткові міркування з цього приводу.

Наведений лист не є податковою консультацією в розумінні пп. 14.1.172 та ст. 52 ПКУ. Він також не є нормативним актом. Відповідно, керуватись слід нормами ПКУ.

Ще раз звернемось до п. 201.1 ПКУ, в якому зазнається, що “у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити”. Тобто, зазначено нормою передбачено, що обов’язкові реквізити податкової накладної мають бути заповнені в окремих рядках.

В п. 201.2 ПКУ встановлюється, що форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Чинна форма податкової накладної затверджена наказом МФУ від 31.12.2015 р. N 1307, і вона не містить окремого рядка або графи для відображення коду послуги. До форми, дійсно, ще не встигли внести відповідні зміни, а платники ПДВ не мають змоги довільно змінювати форму податкової накладної.

Вищенаведене означає, що буквальне виконання вимог п. 201.1 ПКУ до внесення змін до форми податкової накладної дійсно не є можливим.

Покупцям доцільно згадати норми п. 201.10 ПКУ, згідно з якими, податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених п. 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Також можуть бути використані норми п. 56.21 ПКУ, відповідно до якого, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, … суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

З урахуванням цих додаткових аргументів, вважаємо, що висновки ДФСУ щодо невідображення коду послуги мають правове підґрунтя.

Одночасно пропонуємо подивитись на наведене питання з іншої сторони.

Фактична можливість відобразити код послуги у платників ПДВ є. Це можна зробити, наприклад, в графі 2 “Номенклатура товарів/послуг продавця”.

Наприклад, “Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості” відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 відповідають коду 68.20. В такому разі графу номенклатури податкової накладної можна заповнити як “оренда приміщення за січень 2017 року (код послуги 68.20)”.

Таке заповнення в повній мірі відповідатиме вимогам щодо переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбаченого з 2017 року нормами п. 201.1 ПКУ і його теж слід вважати заповненим вірно.

Таким чином, вважаємо, що до внесення змін до форми податкової накладної платники ПДВ можуть самостійно вибирати, чи зазначати код послуги в податковій накладній. Будь-який з варіантів слід вважати правомірним.

На завершення консультації також нагадаємо, що до 31.12.2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 1201.3 ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (п. 351 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.