Оподаткування суми неустойки (штрафу), що виплачується фізичній особі

Із запитання видно, що з фізичною особою укладено договір оренди приміщення. Внаслідок порушення цього договору (несвоєчасна виплата орендної плати) фізичній особі буде виплачений штраф.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV (далі – ЦКУ) неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Схоже визначення наведено також у ст. 230 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. N 436-IV.

При цьому, право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання (ст. 550 ЦКУ).

Сума такого штрафу включається до оподатковуваного доходу фізичної особи на підставі пп. 164.2.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) і оподатковується податком на доходи фізичних осіб за загальною ставкою 18%.

Компанія, що виплачує такий дохід фізичній особі, є податковим агентом і повинна утримати податки з доходу в загальному порядку (пп. 168.1.1 ПКУ, п. 171.2 ПКУ).

У розділі І звітності за формою N 1ДФ, затвердженої наказом МФУ від 13.01.2015 р. N 4, нарахування і виплата неустойки (штрафу) та сума ПДФО відображається з ознакою доходу 120.

Крім того, сума неустойки (штрафу) є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5% (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

У розділі ІІ звітності за формою N 1ДФ нарахування і виплата неустойки (штрафу) та сума військового збору відображається загальними сумами разом з іншими оподатковуваними доходами фізичних осіб в рядку “Військовий збір” (п. 3.11 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом МФУ від 13.01.2015 р. N 4).

Доходи фізичних осіб у вигляді неустойки (штрафу) Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ” від 08.07.2010 р. N 2464-VI не включено до переліку доходів, які обкладаються ЄСВ. Відповідно така виплата ЄСВ не обкладається.

Таким чином, виплата фізичній особі неустойки (штрафу) за порушення умов договору обкладається податком на доходи фізичних осіб та військовим збором і відображається податковим агентом в звітності за формою N 1ДФ.

Така ж думка висловлена у листі ДФСУ від 07.09.2016 р. N 19353/6/99-99-13-02-03-15.

В бухгалтерському обліку суми визнаної неустойки (штрафу) включаються до складу інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО 16 “Витрати”, затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 р. N 318) і відображаються на субрахунку 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”.

Коригувань на різниці в частині суми нарахованої неустойки (штрафу) розділом ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток не передбачено. Це підтверджує також ДФСУ (листи від 12.11.2015 р. N 24195/6/99-99-19-02-02-15 та від 05.10.2015 р. N 21051/6/99-99-19-02-02-15).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.