Якщо різниці щодо МНМА відображені в декларації з податку на прибуток: чи є якісь ризики?

З того часу з’явився лист ДФСУ від 18.07.2016 р. N 15389/6/99-99-15-02-02-15, який підтвердив нашу позицію з цього питання.

Разом з тим, у платників податку на прибуток, що застосовують коригування на різниці та враховували суми амортизації за МНМА, виникло питання, чи є якісь ризики у випадку, коли сума амортизації МНМА відображалась в рядках додатка РІ до декларації, але фактично це не призвело до помилки при обрахуванні податку на прибуток? Розглянемо це питання докладніше.

За загальним правилом, встановленим у п. 86.10 ПКУ, в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника.

З урахуванням цього в разі виявлення під час проведення документальної перевірки відображення суми амортизації МНМА в рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ “Різниці” до податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом МФУ від 20.10.2015 р. N 897, орган ДФС має прибрати таку суму з обох рядків, і це не вплине на значення, що переноситься до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток.

Разом з тим певні ризики, на нашу думку, присутні. Пов’язані вони з тим, що органи ДФС можуть проводити:

• документальні перевірки, під час проведення яких органу ДФС доступні розрахунки суми амортизації основних засобів та МНМА, нараховані як за правилами бухобліку, так і за правилами ПКУ;

• камеральні перевірки, під час проведення яких органу ДФС доступні лише суми амортизації в розрізі груп основних засобів (додаток АМ) за правилами ПКУ.

Нагадаємо, що камеральною вважається перевірка, яка проводиться виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків (пп. 75.1.1 ПКУ).

Тобто при проведенні камеральної перевірки декларацій з податку на прибуток у податкового органу відсутні дані, чи врахована сума амортизації МНМА у рядку 1.1.1 додатка РІ “Різниці”, а загальну суму по рядку 1.2.1 АМ додатка РІ “Різниці” вони можуть перевірити на підставі даних додатка АМ.

Відповідно до пп. 138.3.3 ПКУ, якою встановлюються мінімально допустимі строки амортизації необоротних активів, для МНМА передбачена група 11. В додатку АМ до декларації для групи 11 передбачений рядок А11.

Якщо в графі 5 “Розрахована сума амортизації за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ПКУ” рядка А11 додатка АМ до декларації заповнена певна сума (вона є сумою амортизації МНМА), то таку суму амортизації орган ДФС може виключити. Відповідно, зменшиться загальна сума по рядках А17 і 1.2.1 додатка АМ, яка переноситься до рядка 1.2.1 АМ додатка РІ “Різниці”.

Виходить ситуація, що під час проведення камеральної перевірки органом ДФС, формально є можливим зменшення суми, відображеної в рядку 1.2.1 АМ додатка РІ “Різниці”, та залишення без змін суми в рядку 1.1.1 додатка РІ “Різниці”.

Звісно, якщо така ситуація виникне, то її слід оскаржувати. Але краще не давати відповідного приводу органам ДФС, ніж потім оскаржувати результати їх перевірок. Тобто амортизація МНМА не повинна враховуватись в декларації під час проведення платниками податку на прибуток коригувань на різниці відповідно до норм ст. 138 ПКУ.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.