Якщо у платника податку на прибуток в 2016 році обсяг доходів перевищив 20 млн. грн.

Насамперед нагадаємо, що відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Про прийняте рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку.

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.

За загальним правилом, встановленим у п. 137.4 ПКУ, податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень (абз. “в” п. 137.5 ПКУ).

Жодних застережень щодо необхідності переходу на щоквартальні періоди в наступному році в разі, якщо відбудеться перевищення наведеного обсягу доходів, положення п. 137.5 ПКУ не містять.

З урахуванням цих норм можна зробити наступні висновки.

Якщо в 2015 році обсяг доходів у платника податку на прибуток не перевищував 20 млн. грн., то у 2016 році для нього передбачено подання декларації за календарний 2016 рік.

Перевищення в червні 2016 року двадцятимільйонного обсягу доходів поточного року не потребує подання щоквартальних декларацій.

Оскільки в 2016 року відбулось перевищення двадцятимільйонного обсягу доходів, то декларацію з податку на прибуток за 2016 рік потрібно буде заповнювати із застосуванням коригувань на різниці, передбачені ПКУ.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.