Не бачу тут такої норми! або Про строки подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Зазначеним Законом було внесено чимало змін. Зокрема, з п. 57.1 ПКУ було виключено норми щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток та строків подання декларації за календарний рік.

В частині строків подання декларації норми п. 57.1 ПКУ передбачали, що податкова декларація з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) рік подається до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Нагадаємо, що така норма була внесена до ПКУ Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII (далі – Закон № 71) і була чинна протягом всього 2015 року.

Роз’яснення щодо виключення цієї норми з п. 57.1 ПКУ та строків подання декларації за 2015 рік ДФСУ надала у листі від 18.01.2016 р. № 1626/7/99-99-19-02-02-17:

«Подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу II Кодексу).

Декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу II Кодексу).

Враховуючи внесені зміни до пункту 57.1 статті 57 Кодексу, вилучено положення щодо подання податкової декларації за базовий звітний (податковий) рік до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Таким чином, за результатами діяльності за 2015 рік податкова декларація повинна бути подана:

• протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу, якщо базовим звітним (податковим) періодом для платника податку є календарний квартал;

• протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, якщо базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік».

Таким чином, позиція ДФСУ полягає в незастосуванні норм п. 57.1 ПКУ в частині подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік, які були чинні протягом 2015 року. Відповідно, для платників податку на прибуток, що звітують за цілий 2015 рік, ДФСУ застосовує загальні строки подання декларації, встановлені пп. 49.18.3 ПКУ.

Варто зауважити, що питання полягає не лише у визначенні граничних строків подання декларації за 2015 рік, але й у граничних строках сплати податку на прибуток, який буде задекларований у такій декларації, оскільки податок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації (п. 57.1 ПКУ).

На нашу думку, ПКУ містить також аргументи на користь подання декларації до 1 червня. Пояснимо докладніше.

Насамперед нагадаємо загальні положення п. 49.18 ПКУ, згідно з якими податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період… І далі вже наведено конкретні загальні строки подання.

Таким чином, положення п. 49.18 ПКУ передбачають, що Кодексом в окремих випадках встановлюються спеціальні строки подання декларацій, відмінні від строків, встановлених у цьому пункті.

В листі ДФСУ зовсім не згадуються положення п. 22 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з якими норма п. 57.1 ПКУ в редакції Закону № 71, в частині граничного терміну подання декларації з податку на прибуток підприємств застосовується, починаючи з подання декларації з цього податку за звітний рік, в якому набирає чинності редакція розділу III ПКУ, викладена в цьому Законі.

Зазначену норму, на нашу думку, слід розуміти як таку, що встановлює перший річний звітний період, за який застосовуються строки подання декларації, встановлені у п. 57.1 ПКУ в редакції, викладеній в Законі № 71. Це означає, що декларація з податку на прибуток за 2015 рік подається в термін до 1 червня 2016 року.

Звертаємо увагу, що п. 22 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ залишається чинним (він не вилучений Законом № 909), а тому він має застосовуватися для визначення строку подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік.

Отже, можна говорити про наявність підстав для подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік у строк до 1 червня 2016 року.

Оскільки виключення Законом № 909 з п. 57.1 ПКУ норми щодо особливого строку подання декларації з податку на прибуток відбулось з 01.01.2016 р., то при поданні декларацій за 2016 рік вже будуть застосовуватись загальні строки.

На завершення зазначимо, що враховуючи наявну позицію ДФСУ кожен платник податку на прибуток має прийняти власне рішення щодо трактування норм ПКУ в частині строків подання декларації за 2015 рік. І якщо рішення буде на користь строку до 1 червня 2016 року, то слід бути готовим до конфлікту з податковим органом та ймовірного оскарження його рішень.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.