Перехідні суми штрафів від контрагента: визнані в обліку в 2014 році, а отримані в 2015 році

Тоді на підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999 р. N 291, ми звертали увагу, що на субрахунку 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

Чинними в 2014 році нормами пп. 135.5.3 та п. 137.13 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), передбачалось відображення доходів за такими сумами за датою їх фактичного надходження.

Як наслідок, в бухобліку могли бути відображені доходи в 2014 році на підставі рішення суду, але оскільки кошти фактично можуть бути отримані в наступному році, то доходи в декларації з податку на прибуток за 2014 рік не відображались.

З 2015 року правила розрахунку податку на прибуток докорінно змінились завдяки викладенню розділу ІІІ ПКУ в новій редакції Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 р. N 71-VIII.

У зв’язку з цим виникає питання, яким чином врахувати такі “перехідні” суми штрафів, що визнані у складі доходів в бухобліку в 2014 році, а фактично отримані в 2015 році.

Для відповіді на це питання слід враховувати положення п. 18 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, яким встановлюється, що “за операціями, по яких дохід для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначався за датою надходження коштів на банківський рахунок або в касу платника податку, і станом на 1 січня 2015 року у платника податку була наявна дебіторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об’єкта оподаткування сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування”.

Як вже зазначалось, суми отриманих штрафів та/або неустойки чи пені згідно з п. 137.13 розділу ІІІ ПКУ в редакції 2014-го року включались до складу доходів платника податку на прибуток за датою їх фактичного надходження. Щодо бухобліку, то відображення доходів в 2014 році на підставі рішення суду здійснювалось в кореспонденції з рахунком обліку дебіторської заборгованості (Дт 374 Кт 715). Отже, наведена у запитанні ситуація підпадає під дію правил, передбачених у п. 18 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Таким чином, положеннями п. 18 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ передбачено збільшення фінансового результату до оподаткування платника податку на прибуток за 2015 рік на суми штрафів від контрагентів, які були визнані у складі доходів в бухобліку в 2014 році на підставі рішення суду, а отримані в 2015 році.

Формою податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженою наказом МФУ від 20.10.2015 р. N 897, відображення таких сум передбачено у рядку 4.1.15 Додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

На завершення публікації зазначимо, що в загальному порядку (крім розглянутого перехідного випадку) суми визнаних штрафів від контрагентів для розрахунку податку на прибуток враховуються за правилами бухгалтерського обліку. Будь-яких коригувань щодо таких сум норми ПКУ не містять, що підтверджується також ДФСУ у листі від 17.12.2015 р. N 27021/6/99-99-19-02-02-15.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.