Особливості коригування фінрезультату на суму забезпечень на оплату відпусток, створених до 2015 року

 

Виходячи із запитання, підприємство при поданні декларації з податку на прибуток за 2015 рік буде застосовувати коригування фінрезультату на різниці, встановлені у розділі ІІІ ПКУ та Перехідних положеннях ПКУ.

В такому разі нагадаємо, що згідно з п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

У листі ДФСУ від 04.09.2015 р. N 18916/6/99-99-19-02-02-15 щодо податкового обліку зазначено, що нормами ПКУ у редакції, чинній до 01.01.2015, не було передбачено формування витрат за сумами нарахованого в бухгалтерському обліку резерву на виплату відпусток. А тому ДФСУ фактично підтверджує застосування положень п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ платниками податку на прибуток, які на початок 2015-го року в бухобліку мали сформоване забезпечення на оплату відпусток.

На нашу думку, у п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ йдеться про фактичні витрати (виплати) підприємства своїм працівникам у зв’язку з використаними ними відпустками протягом 2015 року, а також нарахованими сумами ЄСВ на такі виплати, які в бухгалтерському обліку відображені у кореспонденції з рахунком 471 “Забезпечення виплат відпусток”.

Таким чином, якщо працівники не в повній мірі використали відпустки, внаслідок чого сума забезпечення на оплату відпусток, нарахована до 01.01.2015 року, протягом 2015 року використана не в повній мірі, то при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2015 рік сума фінансового результату буде зменшена на суму забезпечення, яка фактично використана протягом 2015 року.

Така сума буде відображена в рядку 4.2.12 Додатку РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. N 897.

 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

 

*******

 

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.