Помилка в прізвищі особи, яка склала податкову накладну

 

В нещодавньому листі ДФСУ від 06.11.2015 р. № 23731/6/99-99-19-03-02-15 щодо наведеного у запитанні випадку було зроблено такий висновок:

«Отже, з урахуванням встановлених правил заповнення та реєстрації податкових накладних, електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис особи, яка склала податкову накладну, не можуть належати різним особам, а повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.

Не дає права отримувачу (покупцю) на віднесення сум податку до податкового кредиту, зокрема, податкова накладна, складена з порушенням порядку її заповнення.

Таким чином, податкова накладна, у якій прізвище особи, яка її склала, та електронний цифровий підпис особи, яка її зареєструвала в ЄРПН, належать різним особам, є такою, що складена з порушенням порядку заповнення податкової накладної».

На нашу думку, зазначений висновок ДФСУ не повинен стосуватись податкових накладних, складених з лютого 2015 року. Але відразу зазначимо, що в разі бажання виправити таку помилку, це можна зробити згідно з абз. 6 п. 192.1 ПКУ шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної (з нульовими показниками табличної частини), а у місці для зазначення ініціалів та прізвища особи, яка склала розрахунок коригування, навести коректні дані.

В будь-якому разі, вважаємо, що згадане питання не варте уваги з урахуванням нижченаведених міркувань.

По-перше, ще у листі ДФСУ від 29.07.2015 р. № 27651/7/99-99-19-03-02-17 зазначалося, що «платники податку при складанні податкової накладної/розрахунку коригування можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які не визначені пунктом 201.1 статті 201 розділу V Кодексу як обов’язкові».

У п. 201.1 ПКУ зазначається, що платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних. У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата виписування податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства – платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку, додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Серед наведених у п. 201.1 ПКУ обов’язкових реквізитів немає прізвища особи, яка склала податкову накладну. Є лише вимога щодо її підписання електронним підписом уповноваженої платником ПДВ особи та реєстрації в ЄРПН. А в тому, що вона підписана уповноваженою особою, сумніву не може бути, інакше б в ЄРПН така податкова накладна просто не була б зареєстрована.

На підтвердження цього висновку можна навести положення абз. 9 п. 201.10 ПКУ, згідно з якими «якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин».

Аналогічні положення містяться в пп. 5 п. 9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.

Отже, факт реєстрації податкової накладної в ЄРПН означає відсутність порушень п. 201.1 ПКУ.

По-друге, у 2015 році законодавство вимагає складення податкових накладних виключно в електронній формі (п. 201.1 ПКУ).

Як передбачено п. 11 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, з 01.02.2015 р. реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній/розрахунку коригування.

Податкова накладна могла бути підписана іншою особою, ніж та, яка відправила її на реєстрацію до ЄРПН, лише в той період часу, коли податкові накладні могли складатись на папері. А тому висновок податкового органу щодо відмінності підписів може стосуватись лише попередніх періодів, коли вона могла складатись і підписуватись у паперовій формі.

З урахуванням цього, на нашу думку, допущення помилки при заповненні поля податкової накладної, де зазначаються прізвище та ініціали особи, яка склала податкову накладну, не впливає на право покупця відобразити податковий кредит з ПДВ за умови, що така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН.

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.